Akkoord over protocol Grh. Bloemen en Planten

Leden van CNV Vakmensen hebben in meerderheid positief gereageerd op de aanpassing van de cao-regeling voor Koningsdag en 5 mei 2020. Ingevolge het protocol kan dit nu met terugwerkende kracht worden vastgesteld/geadministreerd.

Wat staat er ook alweer in dat protocol:

27 april 2020 (Koningsdag)
Maandag 27 april 2020 is een nationale feestdag waarop volgens de cao een toeslag geldt. Omdat deze dag tevens als een veildag is aangewezen geldt deze dag in 2020 als een normale werkdag.  Dit betekent dat werknemers verplicht zijn te werken op deze dag en dat over deze dag een toeslag van 100% over de gewerkte uren wordt uitbetaald. Op bedrijfsniveau kan door de werkgever in 2020 de keuze gemaakt  worden om in plaats van deze toeslag als compensatie een vervangende vrije dag aan de werknemer toe te kennen. Deze extra vrije dag kan de werkgever zoveel mogelijk later dit jaar in overleg met de werknemer inroosteren. Indien een werknemer op 27 april 2020 een vrije dag heeft wordt daarvoor een vakantiedag afgeboekt en wordt het salaris over deze vakantiedag doorbetaald. 

5 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
Op grond van de cao wordt 5 mei in lustrumjaren aangemerkt als een betaalde feestdag. Dit is in 2020 het geval. Omdat 5 mei 2020 ook als een veildag is aangewezen geldt deze dag echter als normale werkdag. Dit betekent dat werknemers verplicht zijn te werken op deze dag en dat over deze dag een toeslag van 100% over de gewerkte uren wordt uitbetaald. In verband met de hectische omstandigheden ten gevolge van de Coronacrisis hebben cao partijen echter besloten 5 mei dit jaar niet als een betaalde feestdag aan te wijzen. Dit betekent dat 5 mei 2020 een normale werkdag is waarop geen toeslag hoeft te worden betaald.
Indien een werknemer op 5 mei 2020 een vrije dag heeft wordt daarvoor een vakantiedag afgeboekt en wordt het salaris over deze vakantiedag doorbetaald. In plaats  van 5 mei 2020  hebben cao partijen besloten eenmalig 5 mei 2021 als een betaalde feestdag aan te wijzen.

Toepassing:
Hoewel het achter ons ligt kan de werkgever deze afspraken hebben toegepast of (administratief) alsnog toepassen en daarvoor is dus instemming verkregen. Als jouw werkgever de cao regeling heeft gehanteerd is dat natuurlijk ook goed.

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.

Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/