Al het nieuws

Akkoord bereikt over een nieuw sociaal plan VGZ

Eind vorig jaar heeft CNV Vakmensen een akkoord bereikt met VGZ over een nieuw sociaal plan. Het nieuwe sociaal plan heeft een looptijd van twee jaar. Naast afspraken over de hoogte van de beëindigingsvergoeding, hebben we ook afspraken gemaakt over extra faciliteiten met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Breng als lid nu je stem uit over dit akkoord.

Tijdens de gesprekken met VGZ hebben twee prominenten onderwerpen centraal gestaan: hoe kunnen wij medewerkers extra faciliteren bij het vinden van een nieuwe baan en de VGZ-formule voor de berekening van de beëindigingsvergoeding.

Faciliteiten Van Werk naar Werk
Kern van het sociaal plan is om medewerkers die boventallig worden of dreigen te worden te faciliteren en te begeleiden in het vinden van een nieuwe baan. De titel van het vorig sociaal plan was dan ook “Maak jij werk van morgen?”. Het sociaal plan moet ondersteuning bieden bij het vinden van een baan. In het verleden hebben we in de cao VGZ en in het sociaal plan afspraken gemaakt over de wendbaarheid, inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers. In de afgelopen maanden hebben we samen met VGZ gekeken of we nog aanvullende afspraken konden maken bovenop de al bestaande afspraken. En dat is ons gelukt. Zo hebben we afspraken gemaakt over een aanvullend opleidingsbudget, verbetering van de vrijwillige vertrekregeling, een programma over een overstap naar de zorg en zijn er afspraken gemaakt voor uitzendkrachten.

VGZ-formule
Niet iedereen zal er direct in slagen om snel een nieuwe baan te vinden als het werk bij VGZ ophoudt te bestaan. Het is dan ook belangrijk dat we goede afspraken weten te maken over de beëindigingsvergoeding. Spreken we hier niets over af, dan heb je in ieder geval recht op de wettelijke transitievergoeding. Ook op dit punt is het ons gelukt om afspraken te maken over de hoogte van de beëindiging die hoger is dan de wettelijke transitievergoeding. De beëindigingsvergoeding in het sociaal plan wordt ook in het nieuwe sociaal plan berekend aan de hand van de VGZ-formule. Uitgangspunt voor de VGZ-formule is de huidige wettelijke transitievergoeding. Wel hebben wij hier bovenop verbeterde afspraken gemaakt, waardoor de beëindigingsvergoeding in het nieuwe sociaal plan hoger zal uitvallen dan de wettelijke transitievergoeding. In de VGZ-formule is een staffel opgenomen waarmee de wettelijke transitievergoeding wordt vermenigvuldigd. Deze staffel is:

  • tot 30 jaar: 1,1 x wettelijke transitievergoeding 2020;
  • ben je 30 jaar maar jonger dan 40 jaar: 1,25 x wettelijke transitievergoeding 2020;
  • ben je 40 jaar maar jonger dan 50 jaar: 1,65 x wettelijke transitievergoeding 2020;
  • ben je 50 jaar of ouder: 2,25 x wettelijke transitievergoeding 2020.

We hebben wel afgesproken dat de beëindigingsvergoeding nooit meer dan EUR 170.000 zal bedragen. De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat tref je in de bijlage aan, deze is te downloaden onderaan de nieuwsbrief. 

Stemmen
Het laatste woord is aan jou. Wat vind jij van het bereikte onderhandelingsresultaat? Op basis van de aanvullende afspraken om medewerkers te faciliteren in het vinden van een nieuwe baan en de afspraak over de hoogte van de beëindigingsvergoeding leggen we dit resultaat met een positief stemadvies aan je voor.
Klik hier om meteen digitaal te stemmen.
Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan kun je met het volgende webadres op internet je stem uitbrengen: http://bit.ly/3i5CZJK Stemmen kan tot en met dinsdag 26 januari 2021.

Samen Sterker!
Jij bent al lid van CNV Vakmensen. Als lid van CNV Vakmensen mag je meepraten over jouw arbeidsvoorwaarden. Maar nog belangrijker, als lid heb je ook stemrecht. Misschien wil je collega ook wel meepraten en meebeslissen over de arbeidsvoorwaarden. Maak je collega dan lid, samen staan we sterker! Zeker nu. Als jij een nieuw lid aanwerft, ontvang je een VVV-cadeaubon t.w.v. € 12,50. Jouw collega betaalt in het eerste jaar geen contributie, dit komt voor rekening van VGZ. Zo profiteer jij als je collega van deze actie. Voor meer informatie kijk op http://www.cnv-ledenwerven.nl

Robert Wonnink, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5186 4265 / E r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads