Al het nieuws

Agile-cao ING: wat betekent dat?

Een squad is bezig met het verder ontwikkelen van de cao via de agile-methode. 2 actieve leden van CNV Vakmensen zijn ook betrokken bij de squads. Het invullen van het werkgelukbudget is een van de eerste onderwerpen, waarmee aan de slag gegaan wordt. CNV Vakmensen is daar blij mee.

Agile-cao: squad ingericht, onderwerpen benoemd en prioriteiten aangebracht
Een squad, waarin naast 2 actieve CNV-leden, leden van de andere vakorganisaties, OR-leden en medewerkers namens de werkgever ING zitten, is gestart met de Agile-cao. Op basis van het akkoord is gekeken welke onderwerpen er gedurende de looptijd van de cao aan bod moeten komen en verder ontwikkeld gaan worden. Ook is er een prioritering in de onderwerpen aangebracht. De squad is 1 dag per week hiermee bezig. Een keer per maand worden stakeholders, waaronder ikzelf en de overige vakbondsonderhandelaars, bijgepraat over de ontwikkelingen. Ook is er dan de mogelijkheid tot aanvulling en/of bijsturing. Toch is het de bedoeling dat de squad zelfstandig aan de slag gaat. Dit is uniek in Nederland. De bedoeling is dat de onderwerpen zo worden ingevuld dat het voor jou en je leidinggevende duidelijk is, maar dat er ook ruimte is voor zelfregie. Dat is nieuw en spannend voor ons allemaal.

Werkgelukbudget, mantelzorg, pilot vakantiedagen en cao-tekst krijgen de 1e aandacht
Omdat het belangrijk is dat er zo snel als mogelijk een cao-tekst komt, is dit een onderwerp die grote prioriteit krijgt. Hopelijk krijg je daar zo snel als mogelijk duidelijkheid over.

Voor wat betreft mantelzorg is het de bedoeling dat mantelzorg maatwerk is en dat dit wordt gefaciliteerd. De waarde is vastgesteld op 0,5% van de salarissom. De invulling hiervan heeft ook prioriteit, omdat medewerkers aangeven dit belangrijk te vinden.

Ook de pilot ongelimiteerde vakantiedagen zal zo snel mogelijk bij 3 of 4 tribes worden ingericht. Daarbij mogen medewerkers in overleg met hun leidinggevende zelf bepalen wanneer en hoe lang ze verlof opnemen.

Tenslotte heeft het werkgelukbudget ook prioriteit gekregen. De bedoeling is dat er 0,4% van de salarissom gebruikt wordt voor z.g. werkgelukbrengers. Zij vervangen collega’s, die tijd voor ontwikkeling en/of privé nodig hebben om meer werkgeluk te realiseren. Omdat CNV-leden en overige medewerkers hebben aangegeven, dat tijd kunnen hebben voor ontwikkeling, zorgtaken of privé hun werkgeluk bepaalt, is dit voor CNV Vakmensen een zeer waardevolle afspraak. CNV Vakmensen heeft ook sterk ingezet op deze afspraak. Daarom zijn wij ook tevreden dat dit nu een prioriteit is.

Hoe de invulling van deze prioriteiten vorm gaat krijgen dat wordt bepaald in de squad. Daar kunnen we hopelijk in de volgende nieuwsbrief meer over berichten.

Overige onderwerpen zijn ook bepaald en komen later aan de beurt
Het sociaal innovatiebudget (medewerkers helpen initiatieven te ontwikkelen voor het probleem tijd), interne coaches voor het helpen bij Mijn Koersplan, de leerrekening, de interne arbeidsmarktplaats, focus op plan B, een werkgelegenheidsfonds, werken in het onderwijs, afspraken over medewerkers met een arbeidsbeperking, uitzendkrachten en bekendheid geven van de afspraken komen later, gedurende de looptijd, aan de beurt. Natuurlijk zullen wij daar later meer over berichten.

Vragen en/of opmerkingen
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dat kun je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl