Al het nieuws

Aftrap cao en Sociaal Plan onderhandelingen bij KPN

CNV Vakmensen en de andere vakbonden zijn 5 november jl. gestart met het cao overleg met werkgever KPN om zo te komen tot een nieuwe cao en Sociaal Plan per 1 januari 2022. Beide partijen hebben elkaars voorstellen bekend gemaakt en toegelicht.

Aftrap
CNV Vakmensen probeert jullie arbeidsvoorwaarden op zo’n goed mogelijk niveau te krijgen en te houden. Vandaar dat we enkele weken geleden een enquête hebben gestuurd om jullie wensen en eisen zo duidelijk mogelijk te hebben. Vele CNV leden bij KPN hebben gereageerd waarvoor onze hartelijke dank!

Overleg andere vakbonden
Bij het cao overleg bij KPN zijn aan werknemerszijde 6 vakbonden betrokken. Om zo sterk mogelijk te staan hebben we onze CNV cao voorstellen van te voren met de andere bonden afgestemd. De voorstellen van de verschillende bonden bleken gelukkig behoorlijk op elkaar te lijken. Hierdoor zijn we als vakbonden met één inzet de onderhandelingen ingegaan.

Vakbondsvoorstellen
In de bijlage vinden jullie de uitgebreide presentatie van de vakbondsvoorstellen. Wat ons betreft spreken we straks een stevige loonsverhoging af, verbeteren en vergroten we de mogelijkheden om gezond het pensioen te kunnen halen, komt er volledig doorbetaald geboorteverlof, worden er concrete maatregelen genomen ter vermindering van de werkdruk en krijgen KPN’ers meer eigen regie op hun inzetbaarheidsbudget. Daarnaast willen we het Sociaal Plan ongewijzigd met drie jaar verlengen.

Werkgeversvoorstellen
KPN heeft zijn inzet op hoofdlijnen reeds gepubliceerd op Team KPN. Zij willen vooral inzetten op wendbaarheid en het investeren in je eigen loopbaan, vormen van (sabbatical- en rouw) verlof verbeteren en de cao meer divers en inclusief maken. Ze stellen echter ook een aantal verslechteringen voor zoals het ‘marktconform’ maken (lees versoberen) van het Sociaal Plan. Ook wil KPN meer mogelijkheden om arbeidstijden op te rekken en het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten vermeerderen. Qua loonsverhoging heeft men een sobere stijging voor ogen, zonder daar momenteel een percentage aan te koppelen. Beide partijen hebben vooralsnog een cao looptijd van 1 jaar voor ogen.

Planning
Het is duidelijk dat we uitdagende onderhandelingen tegemoet gaan. Half november zullen we op elkaars voorstellen gaan reageren en starten de feitelijke onderhandelingen. In de maand november hebben we daarna nog twee onderhandelingsrondes staan. Hopelijk zijn we er dan uit. Dat is in ieder geval de intentie van CNV Vakmensen. De ervaring leert echter dat het een uitdaging wordt om 1 januari a.s. te halen omdat het vaak taaie onderhandelingen zijn. CNV Vakmensen wil gewoon goede afspraken maken en zorgvuldigheid gaat wat ons betreft boven snelheid.

Vragen en/ of opmerkingen
KPN’er en mede onderhandelaar Hans Tuinman en ik zijn bereikbaar om nadere toelichting te geven.

Marten Jukema
Vakbondsbestuurder
m.jukema@cnvvakmensen.nl   
06-13204112

Downloads