Al het nieuws

Afstemmingsoverleg Vopak mbt pensioenmanifestatie

Op woensdagmiddag 13 maart hebben wij samen met de FNV overleg gevoerd met directie van Vopak. Onderwerp van gesprek was de medewerking aan de pensioenmanifestatie in Ahoy op maandag 18 maart aanstaande. We praten jullie kort bij.

Het overleg was kort maar prettig. Vakbonden willen van de pensioenmanifestatie te Ahoy een groot succes maken. Door massale aanwezigheid door Rotterdamse werknemers gaan we een krachtig signaal zenden naar politieke partijen en de landelijke pensioenonderhandelaars. 

Een grootse opkomst is daarbij van groot belang. Niet alleen in het belang van werkenden maar ook in het belang van jullie werkgever Vopak. Immers als we de regering haar gang laten gaan werken de Vopak’ers met een rollator op de terminals. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

CNV Vakmensen heeft daarom jullie werkgever opgeroepen om zoveel mogelijk collega’s in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de manifestatie. Voor wat betreft de operatie laat CVN zich beperken tot één belangrijke zaak. Dat is de veiligheid op en van de operatie. Veiligheid staat op één! 

Vopak heeft aangegeven zich in te spannen om medewerkers in de gelegenheid te stellen om zoveel mogelijk naar de manifestatie te gaan. Dit is vandaag ook te lezen in een intranetbericht. Vopak vindt het naast veiligheid ook van belang dat de service naar jullie klanten en de continuïteit gewaarborgd wordt. Wij vinden die laatste twee zaken van iets minder groot belang. Immers de reden van de manifeste is zo belangrijk dat de klant best eventjes mag wachten.

Mocht je aanwezig willen zijn bij Ahoy maar je komt er niet uit met jouw leidinggevende, dan horen ondergetekende en/of de CNV kaderleden dat graag. 

Laten we er een mooie en krachtige manifestatie van maken!

Hartelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
+ 31620489475