Al het nieuws

Afspraken over verlengen CAO en nieuwe Pensioenpremie

Het ging allemaal wel heel snel...
Beste CNV leden,
We krijgen momenteel de vraag of dit allemaal niet snel tot stand gekomen is ?
Het antwoord daarop is dat dit wellicht zo lijkt maar niet is.
We waren al geruime tijd met de onderhandelingen bezig rond de vaststelling van de pensioenpremie en verder.
Deze staat op 29 % en moet voor de toekomst om verschillende redenen omhoog naar 32 %, dat zou in stappen kunnen.
Tata Steel stelde zich vanaf het begin van de onderhandelingen op met een hele directe houding, er is geen ruimte voor verbetering, we zitten in zwaar weer. Na een aantal meetings kwamen de bonden tot de conclusie dat er een patstelling dreigde en dat wij niet tot een afspraak konden komen.

Hoe dan verder ?
Als er hier geen afspraken over te maken zijn, is de volgende vraag "Wat betekent dat voor de CAO onderhandelingen straks in Maart 2021 ?
Geen pensioenafspraak, straks ook niet over de cao en zou Tata Steel niet met een serie verslechteringen voor de cao komen.
Samen met de anderen bonden kwamen we tot de conclusie dat dit niet aan de leden uit te leggen is en opnieuw in een conflict terecht komen waarbij actie gevoerd moet worden is niet verstandig omdat dit waarschijnlijk niet zou leiden tot het beoogde resultaat.
Daarom hebben we een uitweg uit de patstelling gezocht !

We hebben TataSteel voorgehouden dat wij een groot aankomend probleem samen moeten oplossen waarbij aan de ene kant arbeid voorwaardelijke afspraken gemaakt moeten worden en aan de andere kant er ook rust in het bedrijf komt omdat het komend jaar er heel veel op stapel staat als het gaat om de toekomst.

Afspraken.
Uiteindelijk is het gelukt om de volgende afspraken te maken:

Pensioenovereenkomst met 1 jaar verlengen van 1-1-2021 tot 31 december 2021.
CAO loopt van 1-4-2021 tot en met 31 maart 2022
Een eenmalige uitkering van 300 euro in juni en 300 euro in oktober 2021 (Bruto)
Bijdrage ziekte kosten gaat met 30 euro per maand omhoog en bedraagt vanaf april 2021 75 euro per maand (Bruto en Structureel)
Alle andere bestaande cao afspraken blijven ongewijzigd
Gesprekken over zelfroosteren en innovatie werktijden worden voort gezet
De pensioenpremie stijgt van 29 % naar 29,5 %
Tata Steel stort voor indexatie van pensioenen 1,4 miljoen euro.

Leden aan zet.
Zoals u gewend bent krijgen de leden de gelegenheid om te stemmen over dit resultaat, dit gaan we Corona proef in januari 2021 organiseren.
Hoe en wanner dat laten wij u na de feestdagen weten. Voor nu fijne feestdagen.
Namens de CAO Commissie, Onderhandelaars Gerard Kuijper en Peter Böeseken