Al het nieuws

Afspraken over noodmaatregelen in de Zuivel

Op 28 april heb ik alle leden in de Zuivel geïnformeerd over de noodmaatregelen die wij zijn overeengekomen met de NZO: dit zijn de werkgevers in de Zuivel.

Ik heb een aantal reacties van onze leden ontvangen waaruit blijkt dat zij begrip hebben voor de noodmaatregelen. De leden hebben weliswaar begrip hiervoor, maar zijn ook kritisch op de uitvoering van de maatregelen. 

Wij willen de toepassing van deze noodmaatregelen volgen om te kunnen bepalen of een voortzetting nodig is. Daarom vragen we jou om informatie over de gang van zaken bij jou op de vestiging, of bij jou in het bedrijf. Mail je reactie naar naar onderstaand e-mailadres of laat je reactie weten op jeachterban.nl/zuivel 

Naast de noodmaatregelen hebben we je ook geïnformeerd over onze voorstellen met betrekking tot de verlenging van de cao en het voorwaardelijk recht. Hierop hebben wij nog geen reactie van je gehad. Wanneer wij vanuit de NZO een reactie hierop ontvangen, word je weer geïnformeerd. 

Namens de Cao-commissie Zuivel,
Henk Jongsma, bestuurder CNV Vakmensen

M 06 - 22383073
E h.jongsma@cnvvakmensen.nl