Afspraak ontkoppelen belonen en beoordelen bij ING

Er is een definitieve afspraak over ontkoppelen belonen en beoordelen. Medewerkers krijgen over 2019 of een percentage of een bedrag. Nu deze afspraak er is, zijn ook de teksten klaar. Deze zullen nog mooi opgemaakt moeten worden. Maar na half oktober zal je de teksten kunnen vinden.

Afspraak over ontkoppelen beoordelen en belonen
In de cao is afgesproken dat in Step Up Performance de focus op het gesprek met je leidinggevende moet liggen. Om dat voor elkaar te krijgen is afgesproken dat wij voor 2019 een budgetneutrale oplossing zullen ontwikkelen. De oplossing is als volgt: 

Cao-partijen geloven dat Performance Management moet gaan over ontwikkeling en prestaties. We zetten in op het goede gesprek waarbij er geen directe automatische koppeling tussen performance management en financiële beloning is. De focus ligt op het gesprek met je leidinggevende. Erkenning van je ontwikkeling en groei in de functie zal gekoppeld worden aan je positionering in de salarisschaal. Als je het maximum van je salarisschaal nog niet hebt bereikt, kun je een individuele salarisverhoging krijgen.

  • Zit je maandsalaris onder het midden van de schaal, dan ontvang je een salarisverhoging van 2,85%.
  • Zit je maandsalaris op of boven het midden van de schaal, dan ontvang je een salarisverhoging van 2%. Deze verhoging krijg je per 1 april 2020 over je maandsalaris op 31 maart 2020. Het gemiddelde hiervan is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van deze percentages in voorgaande jaren.
  • Heb je het maximum van je salarisschaal bereikt, dan ontvang je een eenmalig brutobedrag van €600,00.
  • Werk je parttime? Dan ontvang je het bedrag naar rato van je parttime percentage.

Het eenmalig bedrag wordt in april 2020 uitgekeerd, op voorwaarde dat je dan nog in dienst bent. De peildatum voor het bepalen of je het maximum van je schaal hebt bereikt is 31 december 2019. Het eenmalig bedrag telt niet mee als grondslag voor de berekening van andere vergoedingen, toeslagen of uitkeringen die worden genoemd in de cao. Het eenmalig bedrag telt ook niet mee voor de berekening van je pensioengrondslag.
Om in aanmerking te komen voor de salarisverhoging of het eenmalig brutobedrag dien je op 1 oktober 2019 in dienst te zijn van ING. Als je op twee of drie Performance Management dimensies een ‘verbetering nodig’ beoordeling hebt ontvangen, kwalificeer je niet voor de hiervoor genoemde salarisverhoging of het eenmalig brutobedrag. Daarom is het wel van belang dat jijzelf aangeeft welke performance management dimensies voor jou haalbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn: Met plezier in mijn werk mijn pensioen halen. Laat je in ieder geval hierover adviseren als dat nodig mocht zijn. Het uitgangspunt is namelijk dat iedereen deze vergoeding kan ontvangen, tenzij….. 

Cao-teksten nu ook klaar
Nu er overeenstemming is over de ontkoppeling van belonen en beoordelen, zijn de cao-teksten ook geaccordeerd. Natuurlijk moeten die nog mooi opgemaakt worden etc. De verwachting is dat na half oktober er definitieve teksten zullen zijn. De afspraak over 100% uitbetalen bij zorgverlof is per 1 oktober ingegaan. De afspraak over partnerverlof gaat per 1 november 2019 in. Alle overige afspraken in de cao gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. 

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht. 

Ike Wiersinga,
onderhandelaar CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 
M 06 2350 0986