Advies B2B door OR gegeven

Advies B2B door OR gegeven: einde onzekerheid, maar voor velen het begin van een ingrijpende fase

De afgelopen week heeft de OR haar advies uitgebracht over de reorganisatie van de afdeling B2B/sales. Dit was heel lastig voor de OR omdat ze weten dat er aan deze adviesaanvraag veel ontslagen hangen. De OR heeft zich ingezet om enige banen te behouden, dat is gelukt maar er gaan toch veel mensen te horen krijgen dat hun baan komt te vervallen.

Ik heb begrepen dat de meeste mensen al een uitnodiging hebben ontvangen voor een eerste informatief gesprek. In dat gesprek wordt bekend wat deze reorganisatie voor jou persoonlijk betekent. Als je het prettig vindt om tijdens het gesprek iemand mee te nemen, dan zou ik dat vooral doen. Twee mensen weten meer dan één.

Als je tijdens het gesprek te horen krijgt dat je functie zal komen te vervallen, zal er een vervolggesprek plaatsvinden waarin jouw persoonlijke situatie en eventuele herplaatsingsmogelijkheden worden besproken. Daarnaast ga ik ervan uit dat je dan ook een vacature-overzicht, het sociaal plan, de sollicitatie- en herplaatsingsprocedure, een bevestiging van de aanzegging, een vaststellingsovereenkomst en een berekening van jouw beëindigingsvergoeding zult ontvangen.

Als je te horen krijgt dat jouw baan komt te vervallen, of als je vragen hebt; neem dan contact met mij op. Mijn naam is Nyske Boelens, ik zal Loes Dreschler gaan vervangen en de belangenbehartiging van haar overnemen. Je kunt mij per email bereiken via het emailadres: n.boelens@cnvvakmensen.nl.

Naast de afdeling B2B zullen ook elders in de organisatie nog klappen vallen, minder groot maar voor een betrokkene minstens zo ingrijpend. Alles wat hier boven staat geldt dan ook. Uiteraard mogen jullie mij altijd mailen/bellen. Als er weer behoefte is aan een (teams-) meeting, dan organiseren we die samen met FNV.

Heel veel sterkte toegewenst de komende periode!

Nyske Boelens, bestuurder CNV Vakmensen
E: n.boelens@cnvvakmensen.nl
M: +31 6 1871 0899