Acties zijn onvermijdelijk bij Tata Steel

Via de nodige improvisatie vanwege de coronacrisis is het ons toch gelukt om een ¾-vergadering te houden op 4 juni. De uitslag daarvan is veel zeggend, unaniem is er gekozen om actie te voeren. Er is een ultimatum uitgegaan, waarin we de directie de tijd geven tot woensdag 10 juni om te reageren.
Onze leden hebben heel helder gemaakt dat de onzekerheid over hun baan en het voortbestaan van Tata Steel Nederland aan de orde kan zijn. Verder is er veel boosheid over de gang van zaken rond het transformatieplan. Er gebeurt al van alles zonder dat duidelijk is waarom?

Het vertrek op 18 mei van Theo Henrar was een brug te ver. Gevolg, groot toeterprotest van de gezamenlijke vakbonden en daarnaast spontane blokkades en werkonderbrekingen. Dank voor jullie opkomst en inzet tot nu toe. We gaan actievoeren met de volgende inzet samengevat.
 • De plannen van het transformatieprogramma, waarbij banen geschrapt worden, binnen TSN van tafel
 • Geen gedwongen ontslagen
 • Werkgelegenheidspact verlengen tot oktober 2026 en Generatiepact verlengen tot 31 december 2026
 • Naast WGP geen sociaal plan
 • Geen uitbesteding van werk
 • Geen verkoop van onderdelen van TSN
 • Handhaving van bedrijfsstructuur TSN, geen integratie met TSUK
 • Behoud van geïntegreerd staalbedrijf IJmuiden als een zelfstandige unit
 • Strategisch plan in 2020 wat de toekomst gaat waarborgen.
 • Reductie van CO2 en oplossen milieuproblematiek
  Daarbij dient geïnvesteerd te worden in installaties en onderhoud en in ontwikkeling van medewerkers.
Indien nodig, gaan wij daarvoor acties, werkonderbrekingen en stakingen voeren. Waar nodig, zullen wij vanuit CNV Vakmensen leden hiertoe oproepen. Actievoeren is geen doel op zich maar een uiterste middel om onze eisen kracht bij te zetten.
Leden die actievoeren zijn beschermd en kunnen rekenen op een stakingsuitkering. Stakingsformulieren doen wij jullie toekomen dan wel worden ter plekke ingevuld.

Wanneer jullie ideeën hebben voor acties of plekken neem dan contact met ons op. Deze zijn zeer welkom. Het is nu of nooit, het gaat om de toekomst van jullie werk en je bedrijf.

Via nieuwsbrieven die volgen horen jullie meer van ons. Graag verzoeken wij jullie om deze nieuwsbrieven ook te verspreiden onder je collgea's. We rekenen op elkaar!

Peter Böeseken
Bestuurder CNVVakmensen
M: 0651602043
E: P.Boeseken@cnvvakmensen.nl