Al het nieuws

Acties bij Tata Steel zijn gestart

Op woensdag 10 juni is door de middagdienst van de Erts voorbereiding het startsein gegeven aan de oproep om het werk neer te leggen. Massaal is er gestaakt in de middag en nacht. Hiermee is historie geschreven, omdat het 28 jaar geleden is dat er gestaakt is.
De acties gaan we voortzetten in estafettevor. We gaan het hele bedrijf door om aan u te vragen om ook in actie te komen. Wie neemt het stokje over?

U hoort van ons wie er in actie kan komen en verder de druk op te voeren.

En er is meer mogelijk
Actievoeren en stakingen zijn een middel om ons doel te bereiken. Tata Steel moet tegemoet komen aan onze eisen en de continuteit van IJmuiden te garanderen. Vanaf heden tot voorlopig 17 juni roepen wij iedereen op voor het volgende.
  • Voer je werk stipt uit.
  • Houd je letterlijk aan alle voorschriften, neem de regels op gebied van veiligheid ook letterlijk.
  • Stop met het lopen van extra diensten.
    Het is een eenvoudige ondersteuning van je actievoerende collega's om geen extra dienst meer te lopen. Hierdoor vul je niet meer de gaten op in de bezetting waar ze ook vallen.
  • Stop met overwerk.
    Door geen overwerk meer te doen, wordt het voor een ieder duidelijk wat het onacceptabele voornemen van Tata Steel gaat betekenen om ruim 1000 arbeidsplaatsen te laten vervallen.
Met deze stiptheidsacties laten we het bedrijf merken wat het betekent als in de komende jaren steeds meer afdelingen worden uitbesteed.

Actiecentrum CNV
Actiecentrum CNV aan de Grote Hout of Koningsweg 235 is dagelijks lang geopend. Daar moeten de stakers naar toe komen om het stakingsformulier zoveel mogelijk af te geven, anders komt u niet in aanmerking voor uw stakingsuitkering.

Voor vragen en opmerkingen kunt u bellen naar Gerard Kuijper (voorzitter BBLG) 06-12886159 of Peter Boeseken (bestuurder CNV) 06-51602043.

STEUN ONS EN KOM IN ACTIE!

Peter Boeseken
Bestuurder CNVVakmensen
M. 06-51602043
E: P.Boeseken@cnvvakmensen.nl