Al het nieuws

Actie Openbaar Vervoer 28 mei: Laatste nieuws

Op 28 mei gaan we actie voeren voor een goed pensioen. Stadsvervoerders, NS en het streekvervoer leggen het werk dan neer, zodat er een dag lang geen OV rijdt. In deze nieuwsbrief informeren we over de laatste stand van zaken.

Op 24 mei hebben vakbonden en werkgevers veiligheidsoverleg gehad ten aanzien van de aankomende staking van 28 mei. Daarin hebben we de volgende uitgangspunten besproken:

Zowel vakbonden als werkgevers hechten grote waarde aan dat de staking netjes verloopt en er respectvol met elkaars keuze wordt om gegaan. Voor de leden werkzaam onder de cao MuMo en de cao Openbaar Vervoer is daarom het volgende afgesproken:

  • Stakers kunnen zich op hun eigen vestiging inschrijven. Met uitzondering van Connexxion, deze faciliteert helaas haar werknemers niet in. We zullen voor Connexxion alternatieve locatie moeten vinden. Werk je voor Connexxion, houd dan dit weekend je mail goed in de gaten.
  • Na de inschrijving als staker, ben je nog welkom voor een kopje koffie en daarna kan je naar huis. Het is dus niet de bedoeling dat stakers lang op de stalling blijven.
  • Stakers met een ochtenddienst kunnen zich als staker melden bij aanvang van hun dienst. stakers met een middag of avonddienst kunnen zich tot 12.00 uur op hun vestiging inschrijven als staker.
  • De staking loopt van 28 mei vanaf 04.00 uur en duurt tot op woensdag 29 mei 04.00 uur.
  • Busdiensten die op 28 mei na 23.00 (nachtdiensten) aanvangen vallen niet onder de acties en dienen te worden uitgereden. Busdiensten die voor 23:00 starten kunnen mee staken en rijden dus niet uit. Deze uitzondering wordt niet voor Connexxion-lijnen gemaakt.
  • Werkgevers hebben toegezegd dat er geen besmetwerk zal plaatsvinden. Uitzendkrachten mogen bijvoorbeeld niet worden ingezet op een andere dienst dan waarop ze stonden ingeroosterd.
  • Wanneer je staakt wordt er door de werkgever loon ingehouden, echter krijg je van de vakbond een stakingsuitkering.
  • Vakbonden hebben met elkaar afgesproken dat zij elkaars stakingsformulieren in ontvangst nemen als een van de vakbonden niet op de stalling aanwezig is.

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met het kaderlid of de bestuurder van jouw vestiging.

We zien je graag op 28 mei om er een succesvolle actie van te maken voor een goed pensioen!

Hanane Chikhi
Cao-onderhandelaar Openbaar vervoer
h.chikhi@cnvvakmensen.nl

Sijtze de Bruine
cao-onderhandelaar MuMo
s.debruine@cnvvakmensen.nl