Actie dreigt bij MSD na fout signaal richting medewerkers

Geneesmiddelenreus dwingend verzocht in te gaan op eisen CNV Vakmensen

Met een ultimatum dat CNV Vakmensen vandaag aan geneesmiddelenfabrikant MSD heeft gestuurd, wil de bond de directie dwingen met goede arbeidsvoorwaarden over de brug te komen. ‘Ontvangen we niet voor 20 december 13.00 uur een positieve reactie op onze eisen, onder andere 5% salarisverhoging en een deugdelijk generatiepact, dan volgen er acties’, vat CNV Vakmensen-onderhandelaar Robert Wonnink het ultimatum samen.

Vorige maand wees MSD vakbonden CNV en FNV resoluut de deur toen zij niet akkoord wilden gaan met de goedkope cao-voorstellen van de geneesmiddelenfabrikant. Al snel bleek dat de directie in de kleine werknemersvertegenwoordiging NMP wel een partij had gevonden die bereid was een goedkope deal te sluiten.

Verkeerd signaal

Wonnink is zeer teleurgesteld in deze stap: ‘NMP is onvoldoende in staat onafhankelijk te opereren omdat ze bijna volledig gefinancierd wordt door de werkgever. Het is terecht dat medewerkers bang zijn dat hun rechten op deze manier worden afgenomen. Hier gaat een volledig verkeerd signaal van uit.’ De medewerkers gaven hun ongenoegen te kennen in een stemming die volgde. Het akkoord met NMP werd door een meerderheid naar de prullenbak verwezen.

Ultimatum is eerste stap

Om toch tot een goed cao-resultaat te komen is het ultimatum een eerste stap. Daarin eisen de bonden onder andere 5% salarisverhoging en invoering van een deugdelijk generatiepact voor medewerkers van 62 jaar en ouder (80% werken, 90% salaris, 100% pensioenopbouw).
Reageert MSD niet voor 20 december 13.00 instemmend op deze eisen, dan heeft de bond zijn handen vrij voor acties. ‘Hoe die vorm gaan krijgen is uiteraard ook aan de leden’, zegt Wonnink, ‘maar staken sluiten we zeker niet uit.’

Actiebereid

Dat de verontwaardiging groot is, bleek tijdens 3 drukbezochte (digitale) ledenbijeenkomsten. ‘Leden geven aan de manier van handelen van MSD niet te accepteren’, zegt Wonnink. ‘Hun actiebereidheid is groot.’