Al het nieuws

Aanzeggingen Apotex

Omdat Apotex BV Nederland gaat sluiten hebben we begin dit jaar een Sociaal Plan (SP) met de werkgever afgesproken. Het SP bestaat naast de cao en bevat de regels over de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemers, bijvoorbeeld over de beëindigingsvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst
Inmiddels hebben veel medewerkers een aanzeggingsbrief gekregen waarin staat dat, en wanneer hun dienstverband zal eindigen. Bij de aanzeggingsbrief zit ook een vaststellingsovereenkomst (VSO) die moet worden ondertekend. Het is heel belangrijk om zo’n VSO door een jurist te laten controleren, en veel leden hebben daarom ook al contact met ons opgenomen.

Punten van kritiek
Onze juristen hebben de VSO’s beoordeeld en hebben een aantal punten van kritiek. Naar hun mening staan er een paar zaken niet in die er wel in zouden moeten staan, en zijn een aantal zaken niet correct opgeschreven. Dit is gemeld gemeld bij jullie werkgever. 

Brief van de werkgever
Als het goed is heeft jullie werkgever jullie een brief hierover gestuurd met de titel “Aanvullende informatie n.a.v. VSO”. Hierin zijn belangrijke toezeggingen opgenomen. Het is daarom heel belangrijk dat je je naam onder de brief zet, de datum en je handtekening. De brief maak je dan vast aan de getekende en geparafeerde VSO, zodra die door de jurist is gecontroleerd. Zo weet je zeker dat de toezeggingen ook voor jou gelden.

Andere brief of helemaal geen brief?
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je de algemene versie van de brief. Controleer goed dat de inhoud van de brief die jij hebt ontvangen dezelfde is als die in de bijlage. Stuur de brief ook mee aan onze juristen zodat die het ook na kunnen kijken. Heb je een andere brief ontvangen of helemaal geen brief? Of ben je de brief kwijt? Neem dan meteen contact met mij op. 

VSO nog niet ondertekenen
De Vaststellingsovereenkomst moet je nog niet ondertekenen. In ieder geval niet voordat onze juristen deze gecontroleerd hebben. Ook vooral om zeker te zijn dat de berekening van de beëindigingsvergoeding wel klopt. Zodra onze juristen groen licht geven kun je de VSO ondertekenen. Hecht daar dan de eerder genoemde en ondertekende brief aan vast en maak er een kopie van. Stuur dan de VSO met aangehechte brief aan de werkgever en houd de kopie. Kortom:
- wacht tot onze jurist de VSO (en de aanvullende brief) en berekening heeft goedgekeurd;
- onderteken en parafeer dan pas de VSO;
- zet de datum, je naam en je handtekening op de brief met aanvullende informatie die je van de werkgever hebt gekregen, en maak die vast aan de VSO (bijvoorbeeld met een nietje);
- maak een kopie van deze papieren;
-  stuur de originelen terug aan de werkgever en houd zelf de kopieën.

Arbeidsongeschikt?
Ben je (al langer) arbeidsongeschikt? En wil Apotex beëindigen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan gelden er andere regels. Neem in dat geval (weer) contact op met onze juridische hulpverlening. 

Beëindigingsvergoeding
Tot slot nog een vraag die we van een aantal leden hebben gekregen: wanneer heb je nou recht op de beëindigingsvergoeding? Het antwoord lijkt simpel: wanneer het dienstverband eindigt. Maar let op, dit geldt niet als je eerder, op eigen initiatief, het dienstverband beëindigt. Zoals we tijdens de ledenbijeenkomsten hebben uitgelegd, krijg je de beëindigingsvergoeding alleen als je door blijft werken tot het moment waarop je ontslagen wordt, dus tot de einddatum die in de aanzeggingsbrief staat. Als je eerder ontslag neemt, bijvoorbeeld omdat je al een andere baan hebt gevonden, heb je geen recht op de beëindigingsvergoeding. (Je hebt in dat geval vanaf mei wel recht op een eenmalige bruto uitkering van 2500 euro.). 

Heb je nog vragen, neem dan contact met mij op.

Peter Bloemendaal, bestuurder CNV Vakmensen
E p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl / M 06 2047 1887

 

 

Downloads