Al het nieuws

Aanvullende afspraken welzijnsverlof Royal Philips

Op 21 januari 2020 schreef ik jullie een nieuwsbrief met betrekking tot de aangepaste voorwaarden, die Philips stelde rondom het opnemen van zorgdagen.

In de eerste plaats wil ik alle leden die hebben gereageerd op die nieuwsbrief hartelijk danken voor de massale reacties die ik heb gekregen. Deze reacties hebben er mede toe geleid dat vakbonden afgelopen vrijdag een ingelast overleg met Philips hebben gehad over de regeling. Tijdens dit overleg hebben de gezamenlijke vakbonden indringend met Philips gesproken. Nu pas hoorden wij de echte reden die Philips ertoe gebracht heeft om de regeling aan te passen. Philips erkent dat ze een fout hebben gemaakt! Tijdens de onderhandelingen stond alle seinen op groen als het gaat over de uitvoering van de 5 weken verlof. Nadat de overeenkomst was gesloten trokken de accountants aan de noodrem en moest Philips opnieuw met de vakbonden om tafel. Als wij het welzijnsverlof zouden handhaven op het niveau van 5 weken dan zou dat vele tientallen miljoenen euro’s aan verlies opleveren. Als vakbonden begrijpen wij dat dit negatieve effecten gaat hebben en dat daardoor extra productiviteitsmaatregelen genomen zullen moeten gaan worden. Wij willen niet met nog meer reorganisaties geconfronteerd worden. Met die insteek zaten wij afgelopen vrijdag aan tafel en hebben een aantal eisen op tafel gelegd.

Een van de belangrijkste kritiekpunten die vanuit onze achterban zijn gekomen was de goedkeuring van de verlofdagen door de managers. Philips heeft hier beloftes op gedaan en de navolgende zaken zijn afgesproken.

Onderwerp Afspraak vakbonden
Toetsen aanvraag vrije dagen Door manager alleen op basis van planning
Instructie managers Door afd. HR dat alleen naar planning gekeken wordt
Bij afwijzing door manager Inschakelen HR manager om bij te sturen
Toetsten of aanvraag past in kader Door de medewerker zelf (eigen verantwoordelijkheid)
Bewijzen voor aanvraag Kan niet gevraagd worden door de manager

Op deze manier ligt de regie volledig bij de medewerker(s) en niet bij de manager.De privacy van de medewerker(s) is gewaarborgd doordat de manager niet kan en mag vragen naar de reden van de verlofaanvraag. Wij zijn het direct met veel leden eens dat het allemaal geen schoonheidsprijs verdient, maar de 5 dagen per jaar zijn voor 2020 wel veilig gesteld en je bepaalt zelf wanneer en hoe je de dagen gaat opnemen. Het is dus niet nodig om vooraf (ook niet achteraf) redenen op te geven voor de opname van dit verlof. Als partijen gaan wij uit van volwassen arbeidsverhoudingen en hebben met deze eis de rol en verantwoordelijkheid van de managers ingeperkt.

In de beleving van CNV Vakmensen is hiermee aan de belangrijkste kritiek van onze achterban tegemoet gekomen en hebben wij voor dit cao-jaar de zaak geregeld.

Proces
Wij hebben de vele reacties van de leden met heel veel belangstelling gelezen. Deze reacties zijn voor CNV Vakmensen ook de argumenten geweest om bij Philips aanvullende eisen op tafel te leggen. Het is ondoenlijk om iedereen afzonderlijk te berichten, vandaar dat er voor gekozen is om een algemene nieuwsbrief te versturen naar al onze leden. Ik realiseer mij dat niet iedereen tevreden gesteld kan worden, maar met de aanvullende afspraken over de rol en toetsing door de managers is de grootste gemene deler er wel uit gehaald.

Wees er van overtuigd dat deze cao-afspraak goed gevolgd zal worden. Mocht je zelf tegen zaken aan lopen waarvan je denkt dat ze niet kloppen, laat het mij weten en dan ga ik er achteraan.

Ik ga er vanuit dat de meerderheid van onze leden zich kunnen vinden in deze aanvullende voorwaarden.

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl