Al het nieuws

Aanpassing tijdelijke thuiswerkregeling Sodexo cao Facilitair&Faciliterend (FF)

Sodexo heeft aan vakbonden voorgesteld om de tijdelijke thuiswerkregeling aan te passen. In deze info vind je daarover meer informatie.
Bestaande afspraak
De bestaande afspraak voor een tijdelijke thuiswerkregeling in de cao facilitair en faciliterend, samenhangend met de coronasituatie, is dat medewerkers voor een dag thuiswerken 2 Euro bruto krijgen tot eind juni 2022. Daarna vervalt de vergoeding.

Voorgestelde aanpassing
Sodexo wil nu de vergoeding van 2 Euro bruto aanpassen in 1 Euro 25 netto waardoor het bedrag in je portemonnee gelijk blijft. Daarnaast komt er voor medewerkers een structurele inrichting van goede thuiswerkfaciliteiten vanuit werkgever, zoals je kan zien in de bijlage.

Na 1 juli 2022
In de tijdelijke thuiswerkregeling was al afgesproken dat de vergoeding per 1-7-2022 vervalt. Dat geldt ook in de nieuwe regeling. Standpunt van CNV is in ieder geval dat in de cao die uitonderhandeld moet worden vanaf 1 juli 2022 (dan loopt de oude cao af) een additionele vergoeding voor thuiswerken moet blijven bestaan, naast overigens de noodzaak om het bedrijf aantrekkelijk te houden voor nieuwe medewerkers in tijden van inflatie door een goede structurele loonsverhoging.

Vragen/opmerkingen ?
Alhoewel er in onze ogen gezien het gelijk blijven van de vergoeding in nettotermen plus de extra investeringen in thuiswerkfaciliteiten het geen groot issue is dat de cao hiermee een klein beetje wijzigt, hebben jullie als leden wel formeel het laatste woord, zoals altijd. Daarom nodigen we jullie uit om uiterlijk 12 december je stem uit te brengen middels een mail naar Erik Maas, e.maas@cnvvakmensen.nl

Downloads