Al het nieuws

Aandacht voor cao-afspraken Groothandel Textiel

We zijn halverwege de looptijd van de cao voor de Groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen. Mooie aanleiding om enkele afspraken die vorig jaar zijn gemaakt nog eens onder de aandacht te brengen. Mocht het je zijn ontschoten: In de maand augustus wordt het salaris met 3% verhoogd!

Voortvarend aan de slag
Maar een cao is natuurlijk veel meer dan een afspraak over loonsverhoging. Deze cao heeft een looptijd tot 1 juli 2020 en er zijn enkele onderwerpen die nu extra aandacht krijgen. Zo moet de tekst van de cao duidelijker. Een cao-bepaling mag immers maar voor één uitleg vatbaar zijn. Maar ook wordt er gewerkt aan functiewaardering (fuwa). Het doel is na te gaan of de eerder getrokken conclusies over het (niet) invoeren van een fuwa-systeem nog steeds van kracht zijn. Dat klinkt erg technisch maar het komt erop neer dat we kijken naar een systeem waarmee we vaststellen of jouw functiebeschrijving nog past bij hetgeen je werkelijk doet. En of de salarisschaal dan nog wel klopt. Maar we hebben meer afgesproken:

Doe een cursus en maak gebruik van €1.750,- subsidie!
De verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt komt steeds meer bij de werknemer zelf te liggen. Belangrijke pijlers voor jouw positie op de arbeidsmarkt zijn motivatie, competentie en een goede gezondheid. Deze sector biedt medewerkers een groot aanbod aan scholingsmogelijkheden. En dat gaat veel verder dan alleen werk gerelateerde opleidingen!

Veel (vak)opleidingen en cursussen komen in aanmerking voor een subsidie van maar liefst €1.750,-  Daaraan zijn enkele voorwaarden verbonden maar die vinden wij logisch en hoeven geen drempel te zijn voor deelname aan een cursus waar jij belangstelling voor hebt. Kijk maar eens op de website www.textraining.nl voor de mogelijkheden en de voorwaarden. Laat die subsidie niet liggen!

Scholing is een vorm van duurzame inzetbaarheid, maar om echt duurzaam inzetbaar te zijn moet er natuurlijk veel meer worden geregeld. Het kunnen opnemen van (zorg)verlof om de balans tussen werk en prive te versterken en mogelijkheden voor mantelzorg behoren ook tot duurzame inzetbaarheid. Typisch van die onderwerpen welke CNV Vakmensen steeds ter sprake brengt en voorstellen voor doet. Daarmee willen we de cao verbeteren maar ook de sector aantrekkelijker maken om in te gaan werken.

Bijdrage van CNV Vakmensen
CNV Vakmensen bestaat 125 jaar. Via vakbonden wilden werknemers al meer dan een eeuw geleden opkomen voor hun belangen en dat bleek succesvol. Zo zijn de achturige werkdag, de 40-urige werkweek, de uitkering bij arbeidsongeschiktheid en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) maar enkele verworvenheden welke we nu zo gewoon vinden maar in hoofdzaak zijn te danken aan de inzet van vakbonden. En werken aan verbetering van de positie van de werknemers doen we nog steeds. Ook de benoemde onderwerpen voor deze sector zijn heus niet vanzelf tot stand gekomen. Het lukt niet altijd maar als je het niet aan de orde stelt…

Ter gelegenheid van het jubileum is een extra dikke jubileumeditie van ons ledenmagazine verschenen waarin veel (bekende) Nederlanders aan het woord komen. Zij spreken over hun werk, problemen en zorgen welke zij ervaren maar ook de voldoening van het hebben van werk, betaald of onbetaald als vrijwilliger. Het zal veel herkenning geven en de moeite van het lezen meer dan waard.

Vragen/opmerkingen?
Misschien heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief wat vragen of opmerkingen. Je kunt hiervoor bij mij terecht. Ik ben bereikbaar via onderstaande gegevens.

Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet-leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

Arie Kasper
onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 13 20 84 02
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl