Al het nieuws

Aan de slag voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijf

Er vinden momenteel gesprekken plaats over een nieuwe cao voor medewerkers in het verzekeringsbedrijf. CNV Vakmensen praat namens jou en de andere leden mee over een nieuwe looptijd van de cao. We spreken onder andere over TPOW, de RVU, Duurzame inzetbaarheid, loon en diversiteit.

TPOW
Vanuit een eerdere nieuwsbrief ontving CNV Vakmensen signalen dat er niet binnen elk verzekeringsbedrijf er een duidelijke TPOW-regeling (Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken) is. Dit uit zich bijvoorbeeld in het niet ontvangen van een thuiswerkvergoeding. In de komende onderhandelingen gaan we hierover verder in gesprek. Voor deze gesprekken ben ik erg benieuwd naar nog meer ervaringsverhalen. Hoe zit ziet de TPOW-regeling er bij jou in het bedrijf uit? En heb je een passende oplossing voor dingen die je hierin nog mist?

RVU
Het gebruik van de RVU over het eerste half jaar van 2021 is geëvalueerd. CNV Vakmensen heeft het voorstel op tafel gelegd om de regeling verder aan te scherpen in de cao om zo een gelijke regeling voor de hele sector af te spreken met duidelijke voorwaardes en rechten. Hierbij hoort voor ons een regeling op basis van het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag. Helaas willen werkgevers hierin nog niet tegemoet komen en zullen we hier een volgend overleg verder over in gesprek gaan.

Ontwikkeling.
De verzekeringsbranche is een branche met veel veranderingen en ontwikkelingen. Bijblijven en werken aan je eigen arbeidsmarktwaarde is daarom erg belangrijk. We merken dat veel verzekeraars en ook medewerkers worstelen met ontwikkeling. De veranderingen volgen elkaar snel op en scholing is van belang, als CNV Vakmensen willen we daarom graag meer ruimte voor ontwikkeling tijdens werktijd. We zitten hierin nog niet op één lijn met de werkgevers en zullen dit in een volgend overleg verder bespreken.

Proces
Het volgend overleg is gepland op maandag 25 oktober, mail vooral vooraf je mening of ervaringen over bovenstaande thema’s of naar aanleiding van de voorstellenbrief die je vind in de bijlage. Dit kan via t.westerink@cnvvakmensen.nl
Naast bovenstaande onderwerpen gaan we de 25e ook in gesprek over verlof, diversiteit, pensioen en de werkcode.

Tamara Westerink
bestuurder CNV Vakmensen
E: t.westerink@cnvvakmensen.nl
M: 06 5120 2991

Downloads