Al het nieuws

66 minuten werkonderbreking voor een goed pensioen

Op 18 maart roepen wij onze leden op een groot aantal standplaatsen in Nederland op om pas om 7.06 de dienstregeling op te starten. Een goed pensioen is belangrijk voor jong en oud en dat willen we samen met jullie met deze actie duidelijk maken.

Waarom komen wij in actie?
De werknemers van Stads- en Streekvervoer en Spoor komen in talloze gebieden in actie voor een goed pensioen. Redenen genoeg:

  • Werken in het openbaar vervoer is zwaar
  • Werknemers in zware beroepen leven volgens de sterftetabellen van pensioenfondsen gemiddeld 7 jaar minder lang.
  • Het is bewezen dat werknemers in zware beroepen gemiddeld 17 jaar voor de datum van hun pensionering al kampen met tal van chronische ziekten.

Wat willen de vakbonden?

  • AOW-leeftijd bevriezen op 66 jaar;
  • Geen RVU boete (52%) bij eerder stoppen met werken;
  • Indexatie voor iedere generatie;
  • Compensatie bij lagere pensioenopbouw is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • ZZP’ers moeten ook pensioen (kunnen) opbouwen.

Waar wordt actie gevoerd?
Wij hebben NS aangezegd dat wij op de volgende standplaatsen de leden vallend onder S&O oproepen tot een werkonderbreking vanaf aanvang dienst tot 7.06. Voor alle duidelijkheid, dat is dus niet alleen rijdend, maar ook V&S en T&S.

Het betreft de standplaatsen:
Den Helder, Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Den Haag, Hengelo, Enschede, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen, Venlo, Maastricht, Heerlen, Leeuwarden, Groningen en Zutphen. Dat geldt ook voor de RET machinisten tot 7.06 uur
Voor nadere informatie voor de leden vallend onder deze standplaatsen zie bijlage.

Waarom niet alle standplaatsen en waarom niet alle leden opgeroepen tot actie?
Wij realiseren ons dat acties vervelend zijn; voor NS, voor de reiziger en uiteraard werken we zelf ook liever. Daarom proberen we op deze manier de overlast voor de reiziger enigszins te beperken. Bovendien praktisch gezien kijk je waar je succesvol kan zijn. Omdat we niet precies weten wie waar zit, krijgt ieder lid een stakingsformulier thuis gestuurd.

Waarom staakt het CNV?
Laat ik voorop stellen dat wij niet graag staken. Dat zullen we alleen doen als het echt niet anders kan. Nu kan het niet anders. Wij hebben in december de regering een ultimatum gesteld dat er wat moet veranderen aan de voorgenomen stelselwijziging van de pensioenen, ook moet de pensioenleeftijd nu gemaximeerd worden op 66. Tot op heden heeft het kabinet niet gereageerd.
Wij steunen dus landelijk ten volle deze acties en dan doen we dat dus ook bij NS. Bovendien hebben wij NS gevraagd het standpunt van de bonden te onderschrijven, dat heeft NS niet gewild. Daarnaast is het een goed signaal om voor deze acties eensgezind op te trekken met de andere bonden.

Doe je mee?
Natuurlijk doe je mee, daar gaan we vanuit. Het gaat ergens over, een goed pensioen en stoppen op 66 jaar. Doe je niet mee, dat is je goed recht. Zorg er echter wel voor dat je geen werk overneemt van een stakende collega. Je mag dat volgens de cao weigeren. Wij sluiten niet uit dat NS de staking probeert te breken. Vraag altijd of het werk wat je wordt opgedragen werk is van een stakende collega. Ons advies, weiger dat werk overnemen, dan loop je tenminste de acties niet in de wielen.

Komen er vervolgacties?
Dat kunnen we niet uitsluiten, maar laten we eerst de 18e tot een groot succes maken. We gaan ervoor! Roepen we je op? sluit je dan aan!

66 minuten werkonderbreking voor een goed pensioen, dat moet je doen!

Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder

Downloads