5 juni online spreekuur team Zuid-Holland-Zuid, Ridderkerk

De medewerkers van Regiokantoor Ridderkerk staan maandag 5 juni weer voor je klaar van 18.00 tot 21.00 uur.
Heb je vragen, e-mail die vooraf naar inloopvraagbaak-zhz@cnvvakmensen.nl en wij nemen contact met je op.

CNV Vakmensen in onze regio

Cao-onderhandelingen zijn spannender dan ooit. Met deze inflatiecijfers wordt de druk hoog aan de onderhandelingstafel.

In onze regio maken we het mee dat werkgevers van de cao af willen; kost alleen maar veel geld in tijden met tegenwind. Gelukkig zien veel werkgevers dat ook anders, een goede cao is juist nodig om goed personeel aan te trekken en aan je te binden.

De schaarste op de arbeidsmarkt maakt dat er afspraken in de cao gemaakt worden over verschillende vormen van verlof en aanvullingen op wettelijke regelingen. Het is moeilijk zorg en werk te combineren, maar met goede regelingen maak je dat toch gemakkelijker en word je als werkgever aantrekkelijker voor werknemers met kinderen.

Deze investering in de toekomst zal zich terug verdienen en daarom zijn de meeste werkgevers bereid goede cao-afspraken te maken.

Dat bedrijf dat van de cao af wou; uiteindelijk hebben leden laten blijken het daarmee volstrekt oneens te zijn. Veel werknemers die binnen dit bedrijf niet onder de cao vallen willen nu aansluiting met de cao. De directie heeft nog geen ja gezegd voor uitbreiding van het aantal werknemers dat onder de cao gaat vallen, maar het standpunt van onbespreekbaar is intussen omgezet in een verkennend gesprek om dit te gaan regelen.

Is jouw collega nog geen lid? Maak hem of haar dan lid via Member Get Member - Bestaande leden november 2022 - cnv-ledenwerven.nl. Hoe meer leden, hoe sterker we als groep staan en betere arbeidsvoorwaarden afgesproken kunnen worden. Jouw arbeidsvoorwaarden!

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar via de e-mail: inloopvraagbaak-zhz@cnvvakmensen.nl

CNV Vakmensen Team Zuid-Holland-Zuid
Kastanjelaan 18
Ridderkerk