Al het nieuws

3e ronde CAO GFI constructief verlopen

Hoewel deze ronde constructief is verlopen, zijn we nog niet zover dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt. De studies die zijn gedaan naar de werktijdenregeling en het generatiepact kosten veel tijd, maar dit zorgt er wel voor dat we als onderhandelingspartijen elkaar beter begrijpen.

Aan het begin van de bijeenkomst hebben we de stand van zaken doorgenomen en aansluitend is er inhoudelijk gekeken naar welke mogelijkheden we hebben op de diverse onderwerpen die spelen. Na onze laatste onderhandelingsdatum heeft het pensioenfonds landbouw besloten om zowel de premie voor de werkgevers als voor de werknemers te verhogen Dit is nodig om het pensioenfonds financieel gezond te houden en de uitkeringen in de toekomst te kunnen waarborgen. We hebben gezocht naar een oplossing om dit voor beide partijen op te lossen.  De verhoging van de premie bekostigen we vanuit de overgangsregeling om eerder met pensioen te kunnen gaan die afloopt op 1 januari 2021. Een voorstel hiertoe is vanuit sociale partners voorgelegd aan het pensioenfonds. Hierover zal op 20 februari 2020 een beslissing vallen. Omdat we de uitkomst van de beslissing nog niet kennen, kunnen we op dit moment nog geen onderhandelingsresultaat bereiken.
Hierna hebben we op detail niveau gekeken naar de studie afspraken en hoofdlijnen uitgezet om tot een deal te kunnen komen.

De hoofdlijnen zijn;

  • Looptijd, we streven gezamenlijk naar een langere looptijd van de cao. Hierover spreken we de volgende keer, wel hebben wij uitdrukkelijk aangegeven dat wij willen dat er een reële loonsverhoging komt die passend is voor de totale deal.
  • Wij vorderen in het ombouwen van de huidige ontzie maatregelen om te komen tot een zogenoemde 90/95/100 “bij 58 jaar“ en 80/90/100 regeling “bij 63 jaar“. Een duidelijke en aantrekkelijke regeling waarbij er aandacht is voor herbezetting van de vrijgevallen uren door het aantrekken van nieuwe medewerkers.
  • Wij blijven streven naar een verduidelijking van de huidige arbeidstijden en toeslagen artikelen. Wij willen deze laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Werkgevers willen hierin wel een stap maken.
  • Wij vinden dat het karakter van de cao over zou moeten gaan naar een minimum cao. Dus dat er altijd positief mag worden afgeweken. Werkgevers gaan hier niet in mee tot nog toe.
Conclusie
wij hebben als werknemersvertegenwoordigers (CNV en FNV)gezamenlijk  geconstateerd dat het proces van onderhandelen lang duurt, maar dat we op dit moment niet sneller kunnen ivm de ontwikkelingen bij het pensioenfonds. We constateren dat er geen verslechteringen worden voorgesteld “jullie behouden wat jullie hebben“ en dat er kleine stappen worden gemaakt naar een duurzame en duidelijke cao. We gaan op donderdag 27 februari opnieuw in onderhandeling met de werkgevers. Bijgaand tref je ook de nieuwsbrief aan die samen met FNV is opgesteld.


Met vriendelijke groet,
Ellen Jonker
bestuurder CNV Vakmensen

Downloads