2e ronde cao-onderhandelingen ProRail BV

Afgelopen woensdag hebben de bonden en de directie van ProRail opnieuw gesproken over de vernieuwing van de cao. In dit overleg hebben we inhoudelijk gesproken over een aantal voorstellen. In de middag gaf ProRail de loonruimte aan voor de komende onderhandelingen.

ELoonruimte 4%
CNV Vakmensen heeft in de voorstellenbrief als enige partij een looneis geformuleerd. We vonden dat teleurstellend, temeer omdat partijen de wens hadden uitgesproken snel tot een cao te willen komen.

In de middag gaf ProRail aan dat zij een loonruimte hebben van 4% voor 2 jaar. Vanuit deze loonruimte wordt de loonsverhoging betaald en de overige materiele afspraken. CNV Vakmensen vraagt een loonsverhoging van 2% voor 1 jaar en daarnaast willen we ook afspraken maken over een aantal materiele zaken (thuiswerkvergoeding en verruiming van de kilometervergoeding). CNV Vakmensen beschouwt de 4% loonruimte voor 2 jaar van ProRail als een openingsbod en een goede basis om verder te kunnen onderhandelen.

Zware beroepen-regeling
ProRail wil graag een regeling met de bonden overeenkomen voor het eerder kunnen stoppen met werken voor medewerkers met een zwaar beroep. Vanuit het pensioenakkoord is deze mogelijkheid er gekomen. Om te voorkomen dat de regeling te maken krijgt met de RVU-boete moeten cao-partijen een lijst samen stellen van zware beroepen. CNV Vakmensen heeft in haar voorstellenbrief gepleit om samen met ProRail vast te stellen welke functies binnen ProRail als zwaar beroep gekenmerkt kunnen worden. ProRail ziet de problematiek van zware beroepen vooral bij het rooster gebonden personeel, terwijl het CNV van mening is dat ook medewerkers met een kantoorfunctie en een lang dienstverband niet bij voorbaat uitgesloten mogen worden van deze regeling.ProRail gaf aan dat de overeen te komen regeling rekening moet houden met het bezettingsprobleem op de VL posten.

Overige voorstellen
ProRail heeft de bereidheid getoond om te praten over een vergoeding voor het thuiswerken. Deze moet wel passen binnen de genoemde loonruimte.
Andere punten van gesprek waren de inconveniententoeslag (bezwarende omstandigheden) bij ICB, een studieafspraak over de consignatievergoeding (bereikbaarheidsdiensten) en “over- en meeruren” als gevolg van een consignatiedienst.

De volgende onderhandelingsronde is op 11 november. We zullen jullie ook daarna weer op de hoogte houden van de voortgang.

Met vriendelijke groeten,
de onderhandelingsdelegatie,

Marcel Walraven (kaderlid)
Harry Smelt (kaderlid)

Jerry Piqué (bestuurder)

E: j.pique@cnvvakmensen.nl
M: 0651602052