Al het nieuws

2300 banen weg bij NS door coronacrisis

CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben van NS gehoord dat er banen verdwijnen als gevolg van de coronacrisis.

CNV Vakmensen geschrokken
CNV Vakmensen is erg geschrokken van de mededeling van NS dat er tot 2025 zo’n 2300 banen verloren gaan. Het coronavirus heeft de NS hard geraakt en ervoor gezorgd dat de goede resultaten, die we met z’n allen de afgelopen jaren hebben behaald, in een hele korte tijd zijn gereduceerd tot vrijwel nul.

Plannen door NS gepresenteerd
Donderdag 25 juni heeft de directie haar plannen aan de vakbonden gepresenteerd om in 2025 de financiële positie van NS weer op een winstgevend niveau te brengen. Deze plannen zijn te vinden op Insite. Er zal in deze periode 1.4 miljard euro bezuinigd moeten worden volgens NS. Inmiddels heeft Roger van Boxtel via een interne nieuwsbrief de collega’s van NS ook op de hoogte gesteld.

Voornemen NS: schrappen 2300 arbeidsplaatsen
De NS heeft o.a. het voornemen om tot 2025 zo’n 2300 arbeidsplaatsen te schrappen. Aangezien er in dezelfde periode ongeveer 2500 medewerkers met pensioen gaan hoopt de NS dit zonder gedwongen ontslagen te kunnen doen. Wel vraagt de NS maximale flexibiliteit van de medewerkers.

In gesprek over totaalpakket
De NS wil samen met de Centrale Ondernemingsraad en de vakbonden over de gepresenteerde plannen in gesprek gaan en een totaalpakket afspreken dat gaat over werkgarantie bij flexibiliteit, scholing en perspectief.

Ledenraadpleging
De vakbonden hebben aangegeven hiervoor eerst terug te willen gaan naar hun leden om te vragen of ze formeel kunnen gaan onderhandelen met NS over deze plannen. Volgende week ontvang je daar een nieuwsbrief over.
CNV Vakmensen zal jullie op de hoogte houden van deze en toekomstige ontwikkelingen.

Vervanging van onderhandelaar
Door persoonlijke omstandigheden is de onderhandelaar namens CNV Vakmensen Evert-Jan van der Mheen niet in staat om momenteel jouw onderhandelaar te zijn. Zijn taak wordt overgenomen door Ike Wiersinga. Zij is een ervaren onderhandelaar.

Vragen en/of opmerkingen
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kun je bij ondergetekende terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl