Al het nieuws

229 Banen weg bij Philps Eindhoven en Best

Op 15 mei 2019 heeft CNV Vakmensen kennis genomen van het voorgenomen besluit van Royal Philips om in het kader van Global Business Services in totaal 229 banen te schrappen en deze te verplaatsen naar lage lonen landen zoals Polen, China en India.

“Cost cutting verheven tot Fine art”
De zoveelste reorganisatie binnen Royal Philips en nu één waarbij het werk niet komt te vervallen maar verplaatst wordt. Het vertrouwen in de organisatie onder de werknemers komt hiermee zwaar onder druk te staan en zekerheden naar de toekomst binnen Philips lijken er niet meer te zijn. Als vangnet is er natuurlijk het Centraal Sociaal Plan met een looptijd tot eind 2023 en een herplaatsingsprotocol overeengekomen met cao partijen maar de vraag is of deze instrumenten hier eigenlijk wel voor zijn bedoeld als het zulke grote groepen van werknemers betreft. Het mag duidelijk zijn slechts enkele van de 229 boventallige werknemers middels een herplaatsing binnen Royal Nederland zullen worden opgelost.

Kwaliteit, kennis en kunde is in de uitverkoop en zal nimmer terugkeren naar Nederland!
En het valt te verwachten dat in het kader van GBS er nog meer reorganisaties zullen worden aangekondigd met een zelfde impact! Dit alles om labour costs te verlagen. De top van Philips heeft alleen nog maar oog voor snijden/besparen op kosten en dan is de keuze voor een lage lonen land snel gemaakt. Inmiddels zijn er ook afspraken gemaakt met diverse or- en om over deze reorganisatie te spreken en te kijken waar we nog iets extra’s kunnen doen.

Geef jouw mening
Graag verneem ik of je vindt dat maatwerk in het CSP gewenst is met betrekking tot deze enorme ontslaggolf en zo ja, aan welke maatregelen denk je dan? Jouw reactie kun je sturen aan: a.huizinga@cnvvakmensen.nl
De komende tijd zullen we jou met regelmaat informeren en betrekken bij de processen met betrekking tot de reorganisaties en aanloop naar de komende cao-onderhandelingen.

CAO onderhandelingen 2019-2020
In februari is door cao-partijen al een start gemaakt met de verkenning van de thema’s voor de komende cao-onderhandelingen. Naast elkaar informeren over de arbeidsvoorwaardelijke uitgangspunten is een gezamenlijk overzicht gemaakt van thema’s die verder verkend dienen te worden voor september 2019 (de start van de cao onderhandelingen). Op korte termijn wordt er gestart met een focusgroep met als thema beloning. Hierin komen deelonderwerpen als variabel salaris en aandelenspaarplan aan de orde. Wil jij als CNV-lid meepraten in de focus groep - Eindhoven/Best (19 juni 10.00 uur-13.00 uur) - Amsterdam ( 21 juni 10.00 uur-13.00 uur) of - Drachten ( 2 juli 10.00 uur-13.00 uur)? Meld dit dan bij ondergetekende.

Nieuw CNV kader gezocht
De vele ontwikkelingen binnen Philips vragen om acties, antwoorden en stellingname van CNV Vakmensen. Hiervoor zijn wij op zoek naar actieve en kritische CNV-leden die bereid zijn periodiek hun bijdrage te willen leveren in bijvoorbeeld de CNV-kadergroep of als CNV-delegatielid deelnemen aan een overleg of aan de onderhandelingstafel. Voel jij je aangesproken en wil je jouw bijdrage leveren aan het bereiken van goede resultaten dan daag ik je uit te reageren (a.huizinga@cnvvakmensen.nl)

CNV 125 jaar
CNV Vakmensen bestaat dit jaar 125 jaar. Dat vieren wij samen! Nieuwe leden ontvangen de eerste zes maanden 50% korting op de contributie. Schrijf jij als lid een nieuw lid in dan ontvang je daarvoor een beloning van 2 x € 25.

Arjan Huizinga, bestuurder CNV Vakmensen
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl / M 06 5160 2032