1e Ronde cao-onderhandelingen Qsil van korte duur

Op 3 december jongstleden is de eerste onderhandeling geweest voor een nieuwe cao. De directie heeft de stand van zaken binnen Qsil als concern en als vestiging Winschoten toegelicht.
In die toelichting werd aangegeven dat er op dit moment een onderzoek wordt verricht door Ernst en Young met als doel om te gaan bezuinigen binnen de vestiging in Winschoten.
In december komt dit bureau met een rapport en begin januari zal de directie de werknemers op de hoogte brengen van de besluiten die naar aanleiding van dit rapport worden genomen.

Daarna gaf de directie aan dat men de voorstellen van de vakbonden voor een nieuwe cao natuurlijk veel te hoog vindt. Men wil nog niet met een concreet antwoord komen.
In overleg met de kaderleden is besloten dat het pas zin heeft de onderhandelingen voort te zetten nadat de directie hun besluiten bekend heeft gemaakt.

De volgende onderhandelingsdatum staat dan ook pas op 10 januari 2020.

CNV Vakmensen
Jan Kampherbeek, bestuurder
T. 06 51 60 2022
E. j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

FNV Bondgenoten
Edwin Kuiper