Al het nieuws

18 maart: Samen voor een eerlijk pensioen

Het pensioenstelsel in Nederland moet worden gemoderniseerd. Dat is verstandig, omdat Nederland is veranderd sinds we met z’n allen geld op zij gingen zetten voor onze ‘oude dag’.

Maar over hoe we die modernisering het beste kunnen uitvoeren, zijn vakbonden het niet eens geworden met de regering. De regering is, als maker van (pensioen)wetten, mede verantwoordelijk. Er is veel en zeer intensief onderhandeld. We kwamen er niet uit, de regering wilde niet voldoende geld vrijmaken. Werknemers zouden de dupe worden van de verandering.

Logisch dat wij als vakbond, als CNV Vakmensen, dat niet accepteren.

Daarom organiseren we op 18 maart overal in het land manifestaties. Om duidelijk te maken dat het anders moet. Mét een goede overgangsmaatregel.

Met de bijeenkomsten willen we de regering duidelijk maken dat werknemers - én gepensioneerden - een goed en eerlijk pensioenstelsel verdienen. Een stelsel met eerlijke kansen op indexatie en waardegroei. En ook een stelsel waarbij je de kans krijgt om op een eerlijk en gezond moment te stoppen met werken.

Ook in de zuivel roepen wij iedereen op om deel te nemen aan de manifestaties die wij organiseren. Meedoen doe je in eigen tijd. Als je ingeroosterd bent moet je er dus een vrije dag voor opnemen.

Ga voor meer informatie naar www.cnvvakmensen.nl en doe mee.

Henk Jongsma
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 38 30 73
E: h.jongsma@cnvvakmensen.nl