Al het nieuws

18 maart AOW/Pensioen actiedag

Wat gaan we doen: Zondag 17 maart staken in de nacht en maandag 18 maart manifestatie Ahoy Rotterdam. In Ahoy kun jij je inschrijven als actievoerder vanaf 10.30 uur. Aanvang manifestatie met muziek en sprekers van 10:45 tot 12:00 uur. Einde manifestatie: 13:00 uur

Wij roepen onze leden in de Havens op om zoveel mogelijk mee te doen aan de manifestaties en te komen! Dit kun je doen door te staken, zoals gebeurt bij ECT, Matrans, Verbrugge, APMTR, APMMVII. Bij EBS en Vopak worden leden zoveel mogelijk vrijgemaakt. Dit is toegezegd door de directies.

Als je staakt geef dit dan door aan de werkgever vooraf aan de dienst!! Je krijgt dan geen salaris, maar een stakingsvergoeding van CNV als lid. Nog geen lid, dan kun je in Ahoy inschrijven als nieuw lid en alsnog een stakingsuitkering ontvangen. Wil je niet staken, maar wel mee doen dan kun je een verlofdag opnemen.

In diverse aanzeggingsbrieven aan werkgevers is aangekondigd dat we starten met staken 17 op 18 maart in de nachtdienst. Dit zodat de nachtdienst mensen ook mee kunnen doen. Per bedrijf zijn wel of geen afspraken gemaakt met de werkgevers als ze reageren op de aanzeggingsbrieven.

Nu geen actie voeren is straks ook niet zeuren als we geen goede afspraken kunnen maken over ouderenbeleid, duurzame inzetbaarheid etcetera. Want hoe later we met pensioen/AOW kunnen, hoe groter het gat is dat we financieel moeten overbruggen voor regelingen in onze cao’s!

Op 20 december 2018 stelde CNV een ultimatum aan de politiek maar de regering is horende doof. De Nederlandse bevolking wordt statistisch dan wel steeds ouder maar dat wil niet zeggen dat ze gezond langer aan het werk kunnen blijven. Mensen moeten op een vitale leeftijd kunnen stoppen met hun werkzame leven en van AOW/pensioen kunnen genieten. Dit is haalbaar bij werknemersvriendelijke politieke keuzes.

Onze eisen:

  1. De AOW leeftijd moet nu direct worden bevroren.
  2. Eerder kunnen stoppen dan de AOW leeftijd moet mogelijk zijn. Werkgeversboetes op eerder stoppen met werken (RVU heffing) moeten van tafel. Er moet ook ruimte zijn voor maatwerk afspraken voor zware beroepen.
  3. Financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast zodat indexering van pensioenen mogelijk wordt en de pensioenopbouw van werkenden weer de moeite waard. Hierdoor worden kortingen op pensioenuitkeringen bij veel fondsen onnodig.

Teken de petitie (als je dit nog niet hebt gedaan) op www.cnvvakmensen.nl/pensioenpetitie                                                            

Vragen: mail jouw vakbondsbestuurder!

Fadua toufik
bestuurder
E.: f.toufik@cnvvakmensen.nl
M.: 06 10 20 85 90