Echt gebeurd
Discriminatie moeders

Het is vast handig voor een werkgever om te weten of je een kinderwens hebt, maar hij mag er NIET naar vragen!

Jonge moeders gediscrimineerd op de werkvloer

Een kind? Dan ben je niet flexibel genoeg

"Heb je kinderen?" "Heb je een kinderwens?" Of: "Je bent moeder? Hoe heb je de opvang geregeld?" "Wat als je kind ziek is?"

Ben jij een jonge moeder, dan is de kans groot dat je een van deze vragen wel eens te horen hebt gekregen bij een sollicitatiegesprek. Of nog erger: je meldt op je werk dat je zwanger bent en een paar maanden later wordt ineens je contract niet verlengd. Dat terwijl je werkgever altijd super tevreden over je was. Op onze Facebookpagina stroomden, n.a.v. een post over een jonge meid die maar nergens aangenomen werd, de ervaringen van jonge moeders binnen.

Niet flexibel genoeg

Veel moeders geven in reactie op onze blogpost aan dat ze bij sollicitaties worden afgewezen omdat ze niet flexibel zouden zijn. Maxime: "Zodra je zegt dat je een kind hebt, is het hup, streep er doorheen. Je krijgt altijd vragen als: 'Waar blijft ze dan?' 'Wat als je kind ziek is?' Dit heeft me zeker al 4-5 keer een baan gekost". Fenice heeft dezelfde ervaring: "Zodra ze horen dat ik een kindje heb, vragen ze: "Ben je flexibel?"" Sommige moeders krijgen zelfs te horen dat ze "dan maar geen kind hadden moeten hebben".

Volgens het College voor de Rechten van de Mens, dat zich inzet om discriminatie tegen te gaan, heeft bijna de helft van de werkende en solliciterende moeders mogelijk te maken gehad met discriminatie wegens zwangerschap of moederschap. Het aantal vrouwen dat hiervan melding maakt, is een stuk kleiner. Vaak herkennen ze een situatie niet als discriminatie en weten ze niet precies wat hun rechten zijn.

Discriminatie: dit zegt de wet

Wettelijk is het allemaal duidelijk geregeld: het is verboden werknemers te discrimineren wegens zwangerschap of ouderschap. Jammer genoeg weten nog steeds veel werkgevers niet welk gedrag wel en niet is toegestaan. Ook de meeste vrouwen weten niet wanneer een werkgever over de schreef gaat.

Wat mogen werkgevers niet?

  • Jou bij een sollicitatie vragen of je zwanger bent, een kinderwens hebt of hoe je de opvang voor je kinderen hebt geregeld.
  • Jou bij een sollicitatie afwijzen omdat je zwanger bent of kinderen hebt.
  • Jou op de werkvloer anders behandelen omdat je zwanger of moeder bent, bijvoorbeeld je werkuren verminderen of je functie wijzigen.

Ga jij zwanger solliciteren, dan ben je niet verplicht om te melden dat je zwanger bent. Word je aangenomen, dan mag jouw werkgever je ook niet ontslaan omdat je tijdens je sollicitatie niet hebt verteld over je zwangerschap.

Sneaky business

Wat het lastig maakt dit probleem op te lossen, is dat het vaak lastig te bewijzen is dat je bent gediscrimineerd vanwege je zwangerschap of omdat je een kind hebt. De meeste werkgevers weten wel dat ze je niet mogen ontslaan omdat je zwanger bent, dus bedenken ze heel sneaky een andere reden om jouw ontslag te rechtvaardigen. Ook zijn veel vrouwen bang om de relatie met hun werkgever op het spel te zetten.

Sommige problemen kun je voor zijn door duidelijk met je werkgever te communiceren. Ben je zwanger en heb je een baan, vertel dan tijdig dat je een kind verwacht en welke werkzaamheden je wel en niet kunt doen. Zo kan je werkgever op tijd vervanging regelen. Laat ook ruim voordat je met verlof gaat weten hoeveel uur je bij terugkomst wilt gaan werken, zodat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Gediscrimineerd: dit doe je eraan

Krijg je te maken met discriminatie door een werkgever, dan is de eerste stap een gesprek met hem of haar. Ben je lid van de vakbond, dan kunnen we je tips geven voor de voorbereiding van zo'n gesprek. Kom je er samen met je werkgever niet uit, dan kun je de ondernemingsraad (or) of vertrouwenspersoon inschakelen.

Neemt jouw werkgever je niet serieus, dan is advies inwinnen of een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens ook een optie. Een oordeel van het College is niet bindend, maar wordt over het algemeen wel opgevolgd. Blijft je werkgever discrimineren, dan kun je je zaak voorleggen aan de kantonrechter. Wij helpen je daar graag bij. Mogelijk kom je in aanmerking voor een schadevergoeding.

Gediscrimineerd? Wij helpen je graag!

Krijg jij te maken met discriminatie vanwege jouw zwangerschap of omdat je een kind hebt? Als je lid bent van Probeer de Bond, helpen we jou helemaal gratis. We geven tips en advies of helpen je bij de gang naar de rechter.

Auteur

Jeanine Hoekstra
Jeanine
Geplaatst op