Even goed lezen
meisje ziek in bed
"Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?"

Ik ben ziek en nu?

Ziek zijn. Helaas hebben we hier allemaal wel eens mee te maken. De één wat vaker dan de ander, soms een klein griepje en soms langdurig. Bij CNV Vakmensen komen regelmatig vragen binnen over ziek zijn en werk. Krijg je nou wel of niet doorbetaald? En wat zijn wachtdagen precies? Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle regels die in Nederland gelden over ziekmelden. De meest belangrijke informatie heb ik alvast voor je verzameld.

Heb ik nou wel of geen recht op doorbetaling van mijn salaris als ik ziek ben?
Als je ziek wordt, is jouw werkgever verplicht om minimaal 70% van jouw salaris door te betalen. Als dit lager is dan het minimumloon, dan krijg je het minimumloon. Vaak wordt gedacht dat dit voor oproepkrachten niet geldt en meestal krijgen die ook niet doorbetaald. Hier mag je je werkgever gerust op aanspreken: ook als oproepkracht heb je namelijk recht op doorbetaling tijdens ziekte. Om te bepalen op hoeveel loon jij recht hebt, wordt gekeken naar het aantal uren dat je afgesproken hebt te werken of het gemiddeld aantal uren van de afgelopen periode.

In mijn cao staat iets over wachtdagen. Wat zijn dat precies?
Wachtdagen zijn de eerste dagen van de periode dat je ziek bent. Dit zijn meestal één of twee dagen. Tijdens wachtdagen is je werkgever niet verplicht om salaris door te betalen. Als je je weer beter voelt en je gaat weer aan het werk, maar binnen vier weken wordt je weer ziek, dan mag je werkgever niet opnieuw de wachtdagen toepassen. Let op: afspraken over wachtdagen moeten altijd afgesproken staan in je arbeidscontract of in de cao!

Kan ik worden ontslagen omdat ik ziek ben?
Nee, in principe mag je niet worden ontslagen omdat je ziek bent. Tenminste, niet de in eerste twee jaar bij langdurige ziekte. Na die twee jaar kan je werkgever alsnog ontslag aanvragen bij het UWV. Ben je niet langdurig ziek, maar ben je wel regelmatig ziek? Ook dat mag geen reden zijn voor de werkgever om je te ontslaan. Er zijn veel regels en uitzonderingen over ziek zijn en ontslag. Wil je er alles over weten of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op met CNV Info via telefoonnummer 030 751 1007.

Door ziekte heb ik een belangrijk tentamen gemist. Mag ik deze alsnog maken?

Hierover zijn geen wettelijke afspraken gemaakt, maar je kunt hier ongetwijfeld iets over vinden in het reglement van de school. Het is natuurlijk wel van belang hoe ziek je bent. Heb je een verkoudheid? Dan is het verstandig om een paracetamol te nemen, zakdoekjes in te slaan en gewoon je tentamen te gaan maken. Ben je helemaal niet in staat om naar school te gaan? Zorg dat in ieder geval dat je een doktersverklaring hebt, zodat je aan kunt tonen dat je écht ziek bent geweest.

Tijdens mijn vakantie werd ik ziek. Tellen mijn opgenomen vrije dagen nu nog mee als vakantiedagen?
Nee, als je tijdens je vakantie ziek wordt, dan mogen de door jou opgenomen vrije dagen niet van jouw tegoed aan vakantiedagen afgehaald worden. Stel dat je vakantie hebt, bijvoorbeeld drie weken, en je wordt een week ziek.  Dan krijg je dus deze vrije dagen terug. Het is dan wel van belang dat je je ziek meldt bij jouw werkgever op het moment dat je ziek bent.

Heb je een vraag?

Op je werk of op school zit je vast ook wel eens met een vraag. Bijvoorbeeld over je (stage)contract, je salaris of misschien wel over je arbeidsomstandigheden. Als lid van Probeer-de-Bond heb je recht op hulp in situaties die vragen om een duidelijk antwoord. Als je nog studeert is het lidmaatschap de eerste twee jaar gratis, dus schrijf je meteen in. Kun je de komende twee jaar voor niets al dit soort vragen bij ons droppen!

Auteur

Anouk Zwager
Anouk
Geplaatst op