Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Contributie

Wijzigingen 2019 voor bestaande leden

De hoogte van de contributie voor het volgende kalenderjaar wordt jaarlijks in december door de Bondsraad vastgesteld. De contributiebedragen voor 2019 zijn:

De bondsraad heeft ook besloten om de kortingspercentages voor de huidige leden te bevriezen. De leden die in december 2018 een korting ontvingen behouden deze, maar ontvangen in de toekomst geen hoger kortingspercentage meer.

Hiermee komt ook het gratis lidmaatschap voor leden die 60 jaar lid zijn met ingang van 1 januari 2019 te vervallen. Leden die vanaf 1 januari 2019 60 jaar lid zijn, worden dus geen gratis lid maar behouden wel het kortingspercentage wat ze hadden.