Actievoorwaarden

CNV Vakmensen, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht organiseert een campagne waarbij nieuwe leden de eerste 6 maanden van het lidmaatschap 50% korting krijgen op de maandelijkse contributie.

Voorwaarden 50% korting

 • De actie is geldig op inschrijvingen ontvangen vanaf 1 januari 2015.
 • De actie is niet geldig voor actietarief jongeren (€ 2 per maand) of in combinatie met een andere ledenwerfactie.
 • Bij het aanmelden is men akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Voor de ledenwervingsactie 50% korting op de eerste 6 maanden van het lidmaatschap geldt een minimale lidmaatschapsduur van 1 jaar. CNV Vakmensen behoudt zich het recht op deze actie of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden.  Voorwaarden behorend bij het lidmaatschap van CNV Vakmensen
 • Als je lid wordt, betaal je in principe contributie. Het contributiebedrag hangt af van je situatie.
 • Na het eerste jaar lidmaatschap kun je je lidmaatschap altijd schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Die 3 maanden gaan in zodra we je schriftelijke opzegging hebben ontvangen.
 • De geregistreerde gegevens van nieuwe leden worden bij CNV Vakmensen geregistreerd en worden alleen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden tussen CNV Vakmensen en leden gedurende het lidmaatschap.

Voorwaarden Juridisch Advies en Rechtshulp

 • Ieder lid heeft recht op juridisch advies en rechtshulp. Zowel privé, als rechtshulp bij werk en inkomen. De volledige voorwaarden hiervoor kun je teruglezen in het reglement.
 • Leden hebben alleen recht op rechtshulp voor kwesties ontstaan na aanvang van het lidmaatschap.
 • Voor kwesties ontstaan direct na het lidmaatschap tot 6 maanden na datum lidmaatschap wordt een lidmaatschapsverklaring gevraagd.

Herroepingsrecht

 • Als nieuw lid van CNV Vakmensen heb je een bedenktermijn (herroepingsrecht) van 14 dagen na aanmelding. De bedenktermijn gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze termijn kan het lidmaatschap zonder opgave van redenen ontbonden worden.
 • Als je het lidmaatschap herroept, moet dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan ons gemeld worden.
Mocht je vragen hebben over je lidmaatschap, contributie of rechtshulp kun je ook  altijd bellen met CNV Info: 030 7511007 of per mail: info@cnvvakmensen.nl.

Privacy 

De geregistreerde gegevens van nieuwe leden worden bij CNV Vakmensen geregistreerd en worden alleen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden tussen CNV Vakmensen en leden gedurende het lidmaatschap.