ACTIEVOORWAARDEN PROBEER DE BOND

1. Doel 

CNV Vakmensen biedt studenten in het mbo, hbo en academisch onderwijs een gratis lidmaatschap aan bij CNV Vakmensen als je studeert en tot uiterlijk de maand waarin je 23 jaar wordt. Op deze manier kan je gratis kennis maken met de belangenbehartiging en dienstverlening van de vakbond. 

2. Voorwaarden

Dit lidmaatschap van CNV Vakmensen is onder de volgende voorwaarden vrijgesteld van contributie:

 1. Het gratis lidmaatschap is voor de duur van je MBO, HBO of Universitaire opleiding én
 2. je bent daarnaast niet ouder dan 23 jaar.
 3. Nadat het lidmaatschap is aangevangen kan je telefonisch benaderd worden met vragen over jouw lidmaatschap en onze dienstverlening.
 4. Tijdens het lidmaatschap kan je zowel e-mail als post van ons ontvangen over onze diensten en om je te informeren over alles wat voor jou als leerling of student belangrijk is.
 5. Na afloop van de opleiding of bij het bereiken van de 23 jarige leeftijd word je telefonisch benaderd over het eventueel voortzetten van je lidmaatschap. 
 6. Om deel te nemen zijn je gegevens die nodig zijn voor de actievoorwaarden verplicht. 
 7. Deze gegevens zal CNV Vakmensen nooit met andere partijen delen tenzij die voor de uitvoering van dienstverlening noodzakelijk zijn. Dit is vastgelegd in ons privacy statement en vind je op www.cnvvakmensen.nl/service/privacyverklaring
 8. Rechtshulp Privé maakt geen deel uit van het lidmaatschap Probeer de Bond.
 9. Bij het lid worden ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

3. Rechten

Het Probeer de Bond-lidmaatschap geeft recht op:

 1. Advies en juridische hulp op het gebied van werk en inkomen*
 2. Hulp bij het invullen van de belastingaangifte
 3. Korting op verzekeringen
 4. Informatie en advies bij bijvoorbeeld ziekte
 5. Altijd toegang tot onze telefonisch heldpesk CNV Info.
 6. Toegang tot verschillende cursussen

* Juristen van CNV Vakmensen kunnen helpen bij arbeidsconflicten, reorganisaties, uitkeringen, ontslagzaken en pensioenen

Onze juristen zijn specialisten op het gebied van arbeids- en ontslagrecht, pensioenen, WW, WIA, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en WAO. Bij problemen op het werk of met een uitkering hebt, dan kan CNV Vakmensen helpen met advies en ondersteuning.

4. Uitzonderingen op de dienstverlening bij het Probeer de Bond lidmaatschap

 1. Voor jongeren met een gratis lidmaatschap geldt dat: juridische procedures tegen de onderwijsinstelling waar je bent ingeschreven gedurende het gratis lidmaatschap, niet vallen onder de hiervoor genoemde rechtshulp werk en inkomen.
 2. De dienstverlening en juridische hulp in privé situaties die CNV Vakmensen aanbiedt (Rechtsbijstand voor het gezin) is niet mogelijk voor Probeer de Bond leden.

CONTACT

Bel ons op 030 75 11 007 of lees meer over de rechtshulp van CNV Vakmensen.

Mochten er vragen zijn over het lidmaatschap, de contributie of rechtshulp dan kun je ook altijd bellen met CNV Info op bovenstaand telefoonnummer of een e-mail sturen naar info@cnvvakmensen.nl.

Actievoorwaarden Probeer de Bond april 2020