Actievoorwaarden

CNV Vakmensen biedt leerlingen in het mbo een gratis lidmaatschap aan bij CNV Vakmensen zolang zij een mbo-opleiding volgen, zodat zij kennis kunnen maken met de vakbond. Vanaf het moment van inschrijven is een leerling dus kosteloos lid.

Hiervoor gelden de voorwaarden;
 • Het gratis lidmaatschap is voor de duur van een mbo-opleiding.
 • Het gratis lidmaatschap kan eenmalig gebruikt worden. 
 • Na afloop van de opleiding word het lid telefonisch benaderd met de vraag of deze het lidmaatschap wil voortzetten. Hiervoor gelden speciale jongerentarieven.
 • Bij een vervolgopleiding kan een lidmaatschap worden voortgezet tegen een gereduceerd tarief.
 • Bij geen interesse wordt het lidmaatschap direct beëindigd. 
 • Bij het aanmelden is men akkoord met deze actievoorwaarden.

Het Probeer-de-Bond-lid ontvang je een Probeer-de-Bond pas. Deze pas geeft recht op:

 • Deskundig advies op het gebied van werk en inkomen*
 • Deskundig advies voor privézaken is niet geldig voor leden Probeer-de-Bond
 • Hulp bij het invullen van de belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij bijvoorbeeld ziekte
* Juristen van CNV Vakmensen kunnen helpen bij arbeidsconflicten, reorganisaties, uitkeringen, ontslagzaken en pensioenen

Onze juristen zijn specialisten op het gebied van arbeids- en ontslagrecht, pensioenen, WW, WIA, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en WAO. Bij problemen op het werk of met een uitkering hebt, dan kan CNV Vakmensen helpen met advies en ondersteuning.

Voor jongeren met een gratis lidmaatschap geldt één extra uitzondering: juridische procedures tegen de onderwijsinstelling waar je bent ingeschreven gedurende het gratis lidmaatschap vallen niet onder de hiervoor genoemde rechtshulp.

Contact

Bel ons op 030 75 11 007 of lees meer over de rechtshulp van CNV Vakmensen.
Mochten er vragen zijn over het lidmaatschap, de contributie of rechtshulp dan kun je ook altijd bellen met CNV Info op bovenstaand telefoonnummer of een e-mail sturen naar info@cnvvakmensen.nl.

Privacy

De gegevens van nieuwe leden worden bij CNV Vakmensen geregistreerd en worden alleen gebruikt voor communicatiedoeleinden tussen CNV Vakmensen en leden gedurende het lidmaatschap.