Wat is belangrijk in cao Lantor?

Omdat de cao-onderhandelingen gepland zijn, is het belangrijk om te weten wat medewerkers graag willen opnemen in de voorstellenbrief van CNV Vakmensen. Veel medewerkers waren dan ook aanwezig afgelopen woensdag.

Hoe gaat het?

Na enige onduidelijkheid over het kunnen bijwonen van de vergadering waren er veel medewerkers aanwezig. Het zijn roerige tijden. Men was dan ook benieuwd wat er gebeurd was rondom de petitie die massaal ondertekend is en het onder de aandacht brengen hiervan bij de directie.
De afspraak is dat de petitie in november in aanwezigheid van medewerkers, namens medewerkers door vakbonden wordt aangeboden aan de directie. Immers, het belang, de onrust en de onzekerheid bij medewerkers zijn nog steeds groot. De boodschap van de petitie is; maak het ons en onze nieuwe collega's mogelijk om nog lang bij Lantor op een prettige manier te (blijven) werken. Er werd opgemerkt dat de directie deze boodschap ook aan de medewerkers had kunnen melden. Nu moest men het na lange tijd tijdens deze bijeenkomst van vakbonden horen. 

Het belang van het invullen van het MTO kwam kort aan de orde, omdat er toch enige twijfel was of er wel iets gedaan zou worden met de uitkomsten. Er is zowel door collega's, or als vakbonden benadrukt dat dit juist nu heel belangrijk is. Immers, we willen allemaal dat er een einde komt aan de onrust, negativiteit en onzekerheid. Dat dit signaal dan van bijna iedereen komt is een extra stok achter de deur om ermee aan de slag te gaan.

Cao-voorstellen

Dat een goede loonsverhoging, meer nog dan andere jaren, voor iedereen het belangrijkste punt is voor de komende cao, verbaast niemand. De boodschap die afgegeven werd door de medewerkers is, dat directie aangeeft dat het goed gaat met het bedrijf. De kosten zijn toegenomen en daardoor de prijzen voor klanten verhoogd (20% tot 30%). Men wil dit graag terugzien in het loon. Een aanzienlijke loonsverhoging, met het oog op inflatie en loonvragen van vakbonden, vindt men reëel.
Voor medewerkers ligt de nadruk op loon en behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden, dus absoluut geen verslechteringen. 

Er is aandacht gevraagd voor het opnemen van een thuiswerkregeling in de cao. Immers, tijdens de afgelopen 2 jaar is er volop thuis gewerkt zonder dat er een vergoeding tegenover stond. Daar moet een afspraak over komen vindt men en er is bewezen dat thuiswerken prima gaat. Voor medewerkers is niet duidelijk waarom dit nu niet meer mag/kan terwijl het door degenen die thuis hebben gewerkt als positief ervaren is.

Vragen?

Mocht je vragen, aanvullingen en/of opmerkingen hebben, mail of bel met mij.

Houd de cao-pagina in de gaten:

Cao Lantor | CNV Vakmensen

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 4782 6877
E k.huntjens@cnvvakmensen.nl