Voortgang cao MITT

Inmiddels is het een week geleden dat het overleg over de cao heeft plaatsgevonden. Hoogste tijd om leden van CNV Vakmensen te informeren over de stand van zaken.

In de vorige nieuwsbrief is al aangegeven dat sprake is van een gat tussen hetgeen de werkgevers bieden en hetgeen CNV vraagt.
In de hoop hierin toch nader tot elkaar te komen, heeft er op 12 december een overleg plaatsgevonden. Ook nu blijkt dat er een verschil van mening bestaat over de afspraak die wij met elkaar hebben gemaakt over de 80-90-100 regeling en tegelijkertijd is het verschil in loonvraag en loonbod groot.

Generatiepact

CNV -en andere bonden- zijn van mening dat 2022 gezien moest worden als een jaar waarin proefgedraaid kon worden. En er zou voor 2023 een afspraak gemaakt worden, die in de cao opgenomen wordt en waarop alle medewerkers, die aan de afgesproken criteria voldoen, een beroep kunnen doen. 

Vanuit werkgevers is aangegeven dat er nog de nodige vragen zijn, onduidelijkheden en mogelijke effecten die nog niet voldoende bekend zijn.
Tijdens het overleg hebben werkgevers een aangepaste regeling voorgesteld, waarbij een keuze gemaakt moest worden uit twee mogelijkheden.
Men wil komen tot een 80-85-100 regeling, die ingaat 5 jaar voor AOW-leeftijd, waarbij seniorendagen worden ingeleverd, waarbij de cao de mogelijkheid biedt om de 85% loon op te hogen door het inleveren van de ploegendienstdag of bovenwettelijke dagen. 
Daarnaast hebben ze een alternatief, omdat bonden erg hechten aan 90% doorbetaling, waar een ander voorstel voor geldt: de 80-90-100 regeling gaat in 2 jaar voor AOW-datum, hierbij worden seniorendagen, bovenwettelijke dagen en de ploegendienstdag ingeleverd. 

Loon

Zoals in de voorstellenbrief te lezen is, vragen wij naast koopkrachtbehoud 1% extra zodat je salaris ook daadwerkelijk toeneemt. We hebben lange tijd gesproken over het salaris, maar het resultaat is dat er sprake is van een gat, dat niet te overbruggen was op het moment van het overleg. 

Er is geen nieuwe datum van overleg gepland. De komende periode zullen partijen bekijken hoe we verder gaan. Vanzelfsprekend word je daarover geinformeerd.

Heb je vragen, mail k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Fijne dagen gewenst!

CNV Vakmensen
Kitty Huntjens, bestuurder

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error