Voorstellenbrief cao Lantor

Op 12 oktober was CNV Vakmensen aanwezig om met jullie de inzet van de voorstellenbrief te bepalen. De bijeenkomst is goed bezocht en heeft ons een duidelijk beeld gegeven van wat jullie belangrijk vinden voor de nieuwe cao. Op 24 november en 14 december zullen de eerste onderhandelingen plaatsvinden.

Hierna volgen een aantal belangrijke voorstellen. De volledige voorstellenbrief is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief.  

Loon 
 
Jullie waren duidelijk, in deze tijd waar de inflatie historisch hoog is moet CNV Vakmensen een stevige looneis neerleggen. Wij stellen dan ook voor om de lonen (het schaalsalaris en het werkelijk betaalde salaris) te verhogen met 10%.  

Ook stellen wij voor dat de consignatievergoeding verhoogd wordt met hetzelfde percentage als het loon.  

Reiskostenvergoeding 
Werkgevers kunnen belastingvrij reiskosten vergoeden aan hun werknemers. In 2022 lag dat bedrag op €0,19  per km. Vanaf  1 januari 2023 is dit bedrag verhoogd naar €0,21 per km. Met de aanpassing van de fiscale richtlijnen over (onbelaste) reiskostenvergoeding stellen wij voor om per 1 januari 2023 de reiskosten te verhogen van €0,19 naar €0,21 per km.  

Thuiswerkregeling 
Op dit moment mogen jullie helemaal niet thuis werken. Dit is iets wat jullie anders willen zien. Wij stellen voor om een thuiswerkregeling op te nemen in de cao. De OR zal worden betrokken bij de invulling van de thuiswerkregeling.  

Nachtdiensten voor ouderen
In het kader van ‘gezond de AOW-leeftijd behalen’ stellen wij voor om samen in gesprek te gaan over het verminderen van de nachtdiensten voor ouderen.  Hierbij is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat de indirecte gevolgen hiervan zijn.  

Indien jij nog vragen hebt over de bovenstaande voorstellen kun je deze via de mail of telefonisch stellen aan Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen.nl , 06-47826877 

Kitty Huntjens
                                 en   Sanne Koevoets
bestuurder CNV Vakmensen                   bestuurder CNV Vakmensen
E k.huntjens@cnvvakmensen.nl              E s.koevoets@cnvvakmensen.nl
M 06 47 82 68 77                                    M 06 28 86 65 78

 

Downloads