Verhoging uurlonen door nieuwe afspraken cao Textielverzorging

Afgelopen week hebben de werkgevers en vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over aanvullende afspraken voor de cao Textielverzorging en deze afspraken zorgen voor een vaste verbetering van de uurlonen. Stem nu over dit onderhandelingsresultaat.

Loon 

Het uurloon wordt met een vast bedrag (1,25) verhoogd en de geplande loonsverhoging (1,35%) van 1 maart wordt vervroegd naar 1 januari 2023. Per 1 januari 2023 wordt voor elke medewerker 3% van eindejaarsuitkering toegevoegd aan het uurloon. En EDU in december wordt dan 5,33% (in plaats van 8,33). Kortom: deze afspraken zorgen voor een koopkrachtverbetering en de medewerkers in de onderste loonschalen profiteren het meest van deze afspraken.

Goed gesprek

In de vorige nieuwsbrief stond dat werkgevers hebben uitgenodigd voor een gesprek, maar dat gesprek leverde onvoldoende op. Afgelopen week werd na een gesprek, waarbij begrip was voor elkaars standpunten, overeenstemming bereikt over dit onderhandelingsresultaat. Partijen wilden graag de lonen in de sector verbeteren. Ook de toeslagen voor de chauffeurs en medewerkers steriele hulpmiddelen wordt met €3 verhoogd. De looptijd van de cao is nu tot 1 januari 2024.

Verbeterde koopkracht 

Wij vinden dat we een resultaat hebben bereikt dat zorgt voor koopkrachtverbetering van de medewerkers in de sector en recht doet aan de werknemers in de Textielverzorging. Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de zorgen van de werknemers om rond te komen. 

Leden nu aan zet 

In de bijlage staat de volledige tekst van het resultaat. We vragen je nu jouw stem uit te brengen.  Kan je instemmen met deze afspraken?
Klik hier om digitaal jouw stem uit te brengen.
Breng je stem uiterlijk 18 november uit. Ook werkgevers raadplegen hun achterban.

Vragen?

Heb je vragen, laat het ons weten. Je kan met vragen en opmerkingen ook terecht op de cao-pagina. 

Willem Kruithof, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1998 /  w.kruithof@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag op opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error