Uitnodiging bijeenkomst medewerkers Betap

De afgelopen tijd hebben de FNV en CNV meerdere signalen gekregen over onrust binnen Betap Tufting. Deze liepen uiteen van het stilleggen van een productielijn, sluiten van een locatie, de plotselinge herplaatsing van collega’s tot het wegsturen van uitzendkrachten.

Verkiezingen ondernemingsraad & stand van zaken

Afgelopen 3 oktober zijn de vakbonden daarom in gesprek gegaan met jouw directeur, dhr. Jaakke. Tijdens dit gesprek waren wij verheugd om te horen dat er na lange tijd weer een ondernemingsraad wordt gevormd. Die komt namelijk op voor jouw belangen en dat is hard nodig in deze onzekere tijden.  

De nieuwe OR is er pas vanaf januari 2023. Daarom hebben we met de directie afgesproken dat jij en je collega’s in de tussentijd goed op de hoogte worden gehouden van de veranderingen binnen de organisatie. Zo zou de onrust weggenomen worden. 
Helaas moeten wij concluderen dat van deze afspraak nog niet veel terecht komt. De onrust groeit juist. Vrijwel alle uitzendkrachten zijn inmiddels weggestuurd en hebben wij als bonden reden om te vermoeden dat ook vaste banen op de tocht staan. 

Daarom houden wij komende week vakbondsvergaderingen om jou te informeren. Iedereen, lid of geen lid, is welkom op deze vergaderingen. We presenteren de kandidaten voor de OR die volledige steun en vertrouwen genieten van FNV en CNV en we gaan in gesprek over wat er gebeurt binnen Betap Tufting.

Wanneer zijn de bijeenkomsten?

  • Maandag 28 november: 13.00 – 14.00 uur. Inloop vanaf 12.30 uur.
  • Maandag 28 november: 15.30 – 16.30 uur. Inloop vanaf 15.00 uur.

Waar vind je ons? 

Je bent welkom bij de Gereformeerde Kerk in Genemuiden.
Adres:   Jan van Arkelstraat 18 B
              8281 AB Genemuiden
Er zijn voldoende parkeerplekken aanwezig.

Betap Tufting is aan het veranderen. Daar kunnen we niet meer omheen. Maar samen kunnen we wel afdwingen dat jij wat te zeggen hebt over jouw toekomst binnen het bedrijf. Kom jij dus ook langs? 

Namens jullie kaderleden Dirk Tuenter en Eize Hoekstra,
 
Kitty Huntjens, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 4782 6877 / E k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder FNV     

Hielke Moorlag 
Consulent FNV