Terugkoppeling overleg Lantor

In december hebben we voor de poort gestaan en jullie gevraagd om jullie verhaal te delen. We hebben veel reacties mogen ontvangen. De sfeer is weg, er is geen vertrouwen in management en directie en er wordt nauwelijks nog gecommuniceerd met de medewerkers. Dit zorgt voor veel onvrede en zorgen op de werkvloer.

Overleg directie

Afgelopen week hebben vakbonden CNV Vakmensen en FNV om tafel gezeten met de directie. De directie herkende en erkende de problemen. Dat is een belangrijk begin. Tot onze verbazing was ook Kevin aanwezig bij het overleg. Hij heeft ons de presentatie gegeven die ook onlangs met medewerkers is gedeeld. Jammer genoeg waren we niet voorbereid op de aanwezigheid van Kevin anders hadden we een aantal vragen kunnen voorbereiden.
Vanzelfsprekend hebben we wel de signalen die we van jullie hebben gekregen, benoemd. Duidelijk werd dat Kevin aanspreekpunt is voor medewerkers en zaken die medewerkers aangaan. Jammer genoeg bleef het voor dat moment bij het delen van de zorgen en het benadrukken van het belang van vertrouwen en goed werkgeverschap. Immers, de medewerkers van Lantor zorgen ervoor dat het bedrijf goed functioneert. Er zijn (nog) geen concrete afspraken gemaakt. Omdat de verwachting is dat Kevin maandelijks aanwezig zal zijn, hebben we aangegeven dat we regelmatig hierover overleg willen hebben en ook echt op zoek moeten naar oplossingen. 

De constatering van zaken die spelen is volstrekt onvoldoende: er moet gezocht worden naar oplossingen. Oplossingen die samen met medewerkers tot stand komen en waarbij ook overleg en samenwerking met OR van groot belang is. Er zijn ons beloftes gedaan dat de directie zich gaat inspannen om het vertrouwen van de werkvloer terug te winnen. Dat laat zich niet in concrete maatregelen vangen. Al met al zijn we enigszins positief over de houding van het bedrijf en geven we de directie voorlopig het voordeel van de twijfel.
Toch roepen we jullie op om jullie verhalen en zorgen met ons te blijven delen. Alleen zo kunnen we controleren of er daadwerkelijk iets gaat veranderen bij Lantor. 

RVU-regeling

Tijdens de afgelopen cao-onderhandelingen hebben we afgesproken dat het voortaan mogelijk is om tot drie jaar eerder te stoppen met werken, door de RVU-regeling toe te passen bij Lantor. Inmiddels heeft de directie een protocol opgesteld waarin veel duidelijk wordt. Op hoofdlijnen zijn we het eens en geeft het veel duidelijkheid.
Sommige regels vonden wij echter te strak en te gedetailleerd waardoor de toon te negatief werd. Dat wordt aangepast en dan hebben we een mooie regeling, zoals afgesproken tijdens de cao-onderhandelingen. Dit betekent dat medewerkers van Lantor tot drie jaar vóór de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken en een bedrag ontvangen dat gelijk is aan de netto AOW-uitkering van een alleenstaande.

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact met mij op. Voor nu: blijf gezond en tot snel.

Kitty Huntjens, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 4782 6877 / k.huntjens@cnvvakmensen.nl