OR verkiezingen bij Lantor

Meer dan ooit is het belangrijk dat medewerkers hun stem laten horen. Immers, de signalen zijn duidelijk, het moet anders. Jij kunt hier een bijdrage aanleveren. In ieder geval door je stem uit te brengen bij de verkiezingen, maar je kunt je ook verkiesbaar stellen en zo je betrokkenheid tonen bij het zoeken en vinden van goede oplossingen

OR-verkiezingen bij Lantor 
Wil je iets te zeggen hebben over de organisatie waar je werkt? Dat kan. In de ondernemingsraad heb je als medewerker zeggenschap. Binnenkort zijn er verkiezingen voor de ondernemingsraad bij Lantor. 

CNV Vakmensen zoekt goede kandidaten
Wil jij kandidaat worden voor de ondernemingsraad, laat het ons weten. De ondernemingsraad (OR) geeft je medezeggenschap bij je werkgever. Dit zorgt voor evenwicht binnen een bedrijf. Medezeggenschap is belangrijk voor de informatievoorziening over en weer en voor de betrokkenheid en rust. De ondernemingsraad geeft werknemers een stem bij belangrijke beslissingen.
Ben je lid van CNV Vakmensen, dan krijg je uitgebreide ondersteuning voor dit werk.

Wat doe je in de ondernemingsraad

  • Als de organisatie verandert of groeit, adviseert de ondernemingsraad over de richting.
  • Werken in de ondernemingsraad is goed voor je persoonlijke ontwikkeling, je leert onderhandelen en zakelijke beslissingen nemen. Je krijgt – onder werktijd – de gelegenheid om je hierin te scholen.
  • Je hebt invloed op belangrijke beslissingen over je werk en het werk van je collega’s.
  • Je behartigt de belangen van iedereen, die van je bedrijf, je collega’s en die van jezelf. Het is belangrijk om over je eigen schaduw heen te kijken.
  • Voor het werk in de ondernemingsraad – en eventuele cursussen – krijg je betaald verlof.
  • Leeftijd, opleiding, contractvorm of functie zijn niet belangrijk. Iedereen die in de organisatie werkt mag zich verkiesbaar stellen. Goede OR-leden zijn mensen die evenwichtig en open zijn.
Jij als OR-lid?
Wij moedigen leden van het CNV aan om in de ondernemingsraad te gaan. Je krijgt dan ondersteuning van een betrokken bestuurder op het gebied van arbeidsvoorwaarden en individuele belangenbehartiging. Daarnaast heb je via CNV Vakmensen toegang tot NoorMZ, een in medezeggenschap gespecialiseerd bureau, om je te helpen met je werk in de ondernemingsraad.
Daarnaast helpt CNV Vakmensen je bij de verkiezing. We moedigen onze leden aan om op een CNV-kandidaat te stemmen. En heb je materiaal nodig om je kandidatuur te promoten, dan kun je dat bij ons aanvragen.

Stel je verkiesbaar
In de bijlage vind je een bereidverklaring. Wil jij je kandidaat stellen voor de komende OR-verkiezing? Vul het formulier dan in en stuur het ondertekend vóór 3 november 2022  12.00 uur per e-mail naar secretariaat@cnvvakmensen.nl, of per post naar: CNV Vakmensen T.a.v. Secretariaat Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
Grijp je kans op medezeggenschap en weet dat je - dankzij de bond - sterk staat in je werk.
Meer weten? Lees dan onze informatie over de ondernemingsraad: https://www.cnv.nl/themas/medezeggenschap/ondernemingsraad 

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl 

Downloads