Onderhandelingsresultaat bij Low & Bonar

Op donderdag 12 mei hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao van Low & Bonar. Er is gekozen voor een cao voor 3 jaar. De cao gaat in op 1 april 2022 en loopt tot en met 31 maart 2025.

Afspraken

De lonen stijgen met 4% op 1 april dit jaar, 3% op 1 april 2023 en 3% op 1 april 2024. Daarnaast verdwijnt de variabele winstuitkering en wordt die vervangen voor een structurele eindejaarsuitkering die uitgekeerd wordt in december. In 2022 zal die 3% van het jaarinkomen bedragen, 4% in 2023 en 5% in 2024. Net zoals de variabele winstuitkering is deze niet pensioengevend.

De afspraken van RVU worden verlengd. Dat houdt in dat mensen die in de ploegen werken, geconsigneerd zijn (geweest) en voor 2008 in het magazijn werken, tot anderhalf jaar voor AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. In sommige situaties kan het zijn, dat die anderhalf jaar niet genoeg is. Dan is er ruimte voor maatwerk. Geef dat aan bij één van de vakbonden om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Voor de mensen in de ploegen, komt er vanaf 65-jaar een extra vrije dag.

Ook hebben we afspraken gemaakt over de reiskosten- en thuiswerkvergoeding. Die worden een stuk transparanter. Vanaf 1 juli vervalt de huidige regelingen en komt daarvoor in de plaats een regeling waarbij iedere woonwerk-kilometer wordt vergoed met €0,14. Voor iedere dag dat iemand thuiswerkt, komt er een vergoeding van €2,- per dag.

Omdat de cao 3 jaar loopt zal de komende jaren regelmatig periodiek overleg plaatsvinden met de directie. Daar zullen we praten over het verhogen van de consignatieleeftijd naar 62. Dat doen we alleen mits er duidelijk aangetoond is dat zowel in Emmen, als in Arnhem de oproepen structureel omlaag zijn gegaan, zodat een consignatiedienst minder zwaar wordt. En zal gepraat worden over werkdruk in het gehele bedrijf.

Vierploegenrooster in Arnhem

De directie heeft tijdens de cao-onderhandelingen een voorstel gedaan om naar een vijfploegenrooster te gaan. De afgelopen week hebben we in de kantines gesprekken gevoerd met de medewerkers in Arnhem die in de ploegen werken om te peilen of we ruimte konden vinden om afspraken te maken hierover. We hebben daarnaast ook een peiling gehouden die massaal is ingevuld. In totaal hebben 70 medewerkers van de 80 uit de vierploegen de peiling ingevuld. Een ruime meerderheid (47 medewerkers) gaf aan alleen naar een vijfploegenrooster te willen, als dat onder de huidige voorwaarden in de cao gebeurt. Zoals wij in de gesprekken hebben aangegeven, is dat financiële gat echter ontzettend groot.
Een aanzienlijke minderheid (20 medewerkers) wilden naar een vijfploegenrooster, als hun huidige maandinkomen gelijk zou blijven. Ook dat was niet makkelijk geweest om dat financiële gat in te lopen, maar wel haalbaar. Zoals beloofd hebben wij het meerderheidsstandpunt verdedigd en geen concessies gedaan, met als de verwachte uitkomst, dat het niet gelukt is om daar afspraken over te maken.

Stemming en ledenvergaderingen

Volgende week komen we met informatie voor de stemming. Vakbondsleden hebben namelijk altijd het laatste woord. Tijdens de ledenvergaderingen zullen we het akkoord presenteren en is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Op vrijdag 20 mei vinden de ledenvergaderingen plaats in Arnhem, van 12.30-13.30 en van 14.00 tot 15.00.
Er volgt een uitnodiging voor Teams-overleg voor degene die niet aan kunnen sluiten op 20 mei, voor 24 mei van 15.00 tot 16.00. 
Op woensdag 25 mei zijn we in Emmen, van 12.30-13.30 en van 14.15 tot 15.15. 

Kitty Huntjens,
Bestuurder CNV Vakmensen
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl
M: 06 47826877