Leden stemmen in met cao Lantor

Na drie weken actievoeren, een zeer intensief overleg met de eigenaar is er nu een resultaat bereikt, dat besproken is met de leden.

Het is inmiddels ruim een week geleden dat we elkaar spraken in onze vast stek, Lotus. Die ochtend was er een resultaat bereikt, waarvan het actiecomité en vakbonden vonden dat dit het maximaal haalbare was. Het gesprek met de eigenaar als poging om compensatie te krijgen voor de splitsing van loonsverhoging bevestigde dat.
We hebben er nadrukkelijk bij stil gestaan dat jullie met elkaar een mooi resultaat hebben bereikt, al waren er 15 stakingsdagen voor nodig.
Vanzelfsprekend waren er vragen, opmerkingen en ook een kritische noot.
Uiteindelijk is er door de leden gestemd over het resultaat en heeft de meerderheid ingestemd met het bereikte resultaat.

Inmiddels zijn de meesten alweer een week aan het werk en is het tijd om het resultaat nogmaals te delen. Jullie vinden het resultaat als bijlage.
We gaan er vanuit dat de werkhervatting soepel is verlopen en dat er geen vervelende situaties, druk vanuit leiding of nare opmerkingen tussen collega's zijn geweest. Mocht dit wel zo zijn, laat het dan weten. Immers, je moet als collega's weer met elkaar aan het werk.

Een punt van aandacht blijft, de houding van MT/directie/eigenaar. De betrokkenheid vanuit directie/eigenaar bij jullie als medewerkers laat soms te wensen over. Ook dit is een onderwerp van gesprek geweest en vanuit de directie is aangegeven dat dit nadrukkelijk aandacht heeft van MT en men aan verbetering werkt. Dit zal er dan ook toe moeten leiden dat jullie weten hoe de plannen voor Lantor er op de korte en langere termijn uit zien en waar men als eerste aandacht aan gaat besteden.
Mocht je hier vragen over hebben, stel ze aan je leidinggevende of aan je vakbondsbestuurder, dan kunnen de opmerkingen ook vanuit de vakbonden meegenomen worden richting bedrijf.

Vanzelfsprekend kun je met vragen over deze nieuwsbrief of andere vragen/opmerkingen mailen naar k.huntjens@cnvvakmensen.nl of bellen.


Kitty Huntjens
bestuurder CNV Vakmensen
06-47826877

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error