Leden stemmen in met bereikte resultaat MITT

Het is duidelijk dat zowel medewerkers, maar ook werkgevers hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat. Op dit moment wordt er druk geschreven aan de teksten en hopelijk ligt er op korte termijn een nieuwe cao-tekst.

Leden van CNV Vakmensen hebben in meerderheid ingestemd met het bereikte resultaat. Er was wel een aantal vragen en opmerkingen over het resultaat. Hierop wordt individueel gereageerd. Hiermee is de nieuwe cao MITT een feit.

80-90-100 regeling

Een belangrijk punt in de cao is de 80-90-100- regeling. Het is duidelijk dat deze afspraak voor veel mensen belangrijk is. Vanuit CNV was het dan ook erg belangrijk dat de regeling opgenomen wordt in de cao en er niet individueel met je werkgever over onderhandeld moet worden. Dit was voor werkgevers te snel. Vandaar dat het jaar 2022 als overgangsjaar gezien moet worden over welke criteria er uiteindelijk in de cao terechtkomen.

De voorkeur van cao-partijen gaat uit naar een regeling die beschikbaar is voor alle werknemers die minimaal 10 jaar aaneengesloten in de sector werkzaam zijn en ten minste 32 uur per week werken, waarbij de ingangsdatum voor de generatiepactregeling is gelegen maximaal 5 jaar voor AOW-datum. Maar wellicht komen er tijdens dit proefjaar wel belangrijke zaken naar voren die wijziging van de criteria -zoals nu globaal geformuleerd- vereisen.

Het is belangrijk dat CNV Vakmensen de signalen krijgt van medewerkers die gebruik willen maken van de regeling, daarover in gesprek gaan met hun werkgever en de reacties die dat bij werkgever oproept. Staat je werkgever open voor het gesprek, ziet hij of zij ook belang van de regeling? Kun je op een prettige manier tot afspraken komen? Kost het veel moeite of weigert werkgever het gesprek? Signalen die wij graag horen zodat dat  meegenomen kan worden bij de definitieve vorm van de regeling.

Werkgroepen

Daarnaast is er een voorstel voor een viertal werkgroepen benoemd, waarbij op het moment dat hier vanuit de Vakraad MITT uitvoering aan gegeven wordt, zeker voor werkgroep 3 en 4, ook deelname van medewerkers gewenst is. Heb je belangstelling voor een van de groepen, geef dit door, k.huntjens@cnvvakmensen.nl
Het gaat om:

  1. werkgroep actualisatie van de werkingssfeer cao MITT;
  2. werkgroep actualisatie van het Handboek Functiewaardering MITT;
  3. werkgroep modernisering Ploegendienstmatrix;
  4. werkgroep DI (waaronder RVU en modernisering arbeidsvoorwaarden à la Carte

Mocht je vragen hebben, laat het mij dan weten.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl