Al het nieuws

Extra aandacht voor MITT vraagstukken

Er zijn een aantal afspraken die CNV Vakmensen extra onder de aandacht wil brengen omdat ze van belang zijn voor medewerkers.

RI&E (Risico Inventarsatie en Evaluatie)

In de sector MITT hebben we twee branchespecifieke RI&E’s: voor Mode-Interieur en Tapijt-Textiel. Hierin wordt rekening gehouden met de branchespecifieke risico’s. Een product op maat dus! Vakorganisaties hebben met werkgeversorganisatie Modint ervoor gezorgd dat RI&E’s van de MITT weer geactualiseerd zijn en aangemeld bij het steunpunt RI&E. Dat levert kleine werkgevers tot 25 werknemers ook nog eens een kostenbeparing op.

Help mee

Jij als werknemer kunt input leveren over de risico’s in jouw werk en mogelijke oplossingen om daar op een praktische en verantwoorde manier mee om te gaan. Een ongeluk zit tenslotte letterlijk en figuurlijk in een klein hoekje en dat wil iedereen voorkomen! Wijs je werkgever ook eens op het oplossingenboek van de sector (arbocatalogi): www.modintarbocatalogus.nl. Veel oplossingen zijn namelijk al beschikbaar.


Nederlandse arbeidsinspectie

Natuurlijk is een veilige werkomgeving de beste motivatie om een RI&E uit te voeren. Maar wat als je werkgever geen RI&E uitvoert? De Nederlandse arbeidsinspectie controleert bij bedrijven of er een RI&E aanwezig is met een bijbehorend plan van aanpak. Wanneer dit niet aanwezig is, mag de Inspectie meteen een boete uitdelen. Heeft jouw werkgever nog geen RI&E uitgevoerd en/of moet deze nog getoetst worden? Wijs je werkgever dan via deze link op de mogelijkheden voor een veilige werkomgeving en kostenbesparingen!

SAVAMITT

Al lange tijd is er binnen de sector een verplichte aanvullende verzekering die recht geeft op aanvulling uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of volledige arbeidsongeschiktheid maar met zicht op herstel, regeling SAVAMITT.  Deze afspraak maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden en iedere werkgever is verplicht deze verzekering voor de medewerkers af te spreken. De premie mag worden verrekend met het loon, maar mag nooit meer bedragen dan de premie van de verzekering die collectief wordt aangeboden, namelijk 0,420%. Als je werkgever zelfstandig een verzekering afsluit, mag hij dus nooit meer dan deze 0,42% in mindering brengen op je salaris.  Lang niet alle werkgevers hebben deze verzekering afgesloten, de moeite waard om eens na te kijken op je salarisstrook of jij wel verzekerd bent. Heb je hier vragen over? Een deel van je vragen worden wellicht beantwoord op de site www.mitt.nl/savamitt . Je kunt vanzelfsprekend ook mailen naar ondergetekende.

Generatiepact/80-90-100 regeling

In de cao 2022 is een afspraak gemaakt over deze regeling. Omdat werkgevers nog enigzins terughoudend zijn, is 2022 een pilot-jaar. In de huidige cao is een afspraak gemaakt over hoe werkgever hier mee om moet gaan. de voorwaarden zijn dat je 10 jaar werkzaam moet zijn in de sector, 5 jaar voor AOW-leeftijd zit en minimaal 32 uur in dienst bent. De tekst in de cao is als volgt:
Artikel 5.10 Generatiepactregeling
Je hebt het recht om met je werkgever in gesprek te gaan over het benutten van de generatiepactregeling van jouw werkgever. Je werkgever is verplicht om inhoudelijk, na onderzoek, en binnen een redelijke termijn schriftelijk op jouw verzoek te reageren. Bij invoering van een specifieke generatiepactregeling in de cao MITT heb je het recht om hierop over te stappen.
Inmiddels blijkt dat werkgevers niet altijd ingaan op het verzoek van medewerkers. Loop jij hier ook tegen aan, meldt het, k.huntjens@cnvvakmensen.nl, zodat we hier mee aan de slag kunnen. Het is in jouw belang.

Naast de afspraak over minder werken met de 80-90-100 regeling wordt er ook vanuit een andere invalshoek aandacht besteedt aan duurzame inzetbaarheid. Binnen MITT is de site www.ikbenmoi.nl geintroduceerd. Hierop vind je allerlei tips en mogelijkheden om op een gezonde, goede manier de aow-leeftijd te behalen. Je fit voelen, vol energie en gemotiveerd de dag tegemoet gaan. Aandacht voor je gezondheid, financien en ontwikkeling en opleiding, voor iedereen. Wellicht de moeite waard om eens een kijkje te nemen.

Zoals altijd, ook nu: mocht je vragen/opmerkingen hebben, laat het mij weten.

Kitty Huntjens, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 4782 6877/ k.huntjens@cnvvakmensen.nl