Eindbod voor cao MITT

De onderhandelingen cao MITT zijn afgelopen maandag 19 februari afgesloten met een eindbod.

Al van te voren was duidelijk dat er nog een enorm gat zat tussen de loonvraag van werknemers en het voorstel van werkgevers.Volgens werkgevers gaat het niet goed in de sector, is er sprake van hoge productiekosten en is het tijd om te vernieuwen en te investeren in materiaal. De signalen die CNV Vakmensen van haar leden krijgt geven een ander beeld. Dit verschil van inzicht heeft invloed op de cao-onderhandelingen. Uiteindelijk is er een eindbod door werkgevers op tafel gelegd, dat CNV Vakmensen en ook andere vakbonden voor zullen leggen aan hun leden. De complete tekst van het eindbod vind je in de bijlage.

Andere voorstellen

Naast een loonvraag waren er een aantal  inhoudelijke voorstellen. Het ging o.a. om het invoeren van een thuiswerkregeling en thuiswerkvergoeding en het verbeteren van de reiskostenvergoeding. Ook de aanvulling tot 100% voor geboorte- en ouderschapsverlof wordt afgewezen. Voorstellen waarmee MITT de aantrekkelijkheid van de sector kan bevorderen. De discussie over de 30-urige werkweek wil men op dit moment niet voeren en daarmee ligt er een eindbod dat enkel over loon gaat.

In eerste instantie is er door werkgevers een voorstel gedaan waarbij de verhoging gedifferentieerd was voor verschillende loongroepen. In het eindbod is hier geen sprake van en  naar mening van CNV Vakmensen zou dit niet de gewenste verbetering vanhet eindbod opleveren. Werkgevers stellen een cao voor met een looptijd van 18 maanden, waarbij loonsverhoging van 3, 75% per 1-1-2024 en per 1-1-2025 een verhoging van 2%. De verhoging gaat over de schaallonen en de feitelijk betaalde salarissen.

Stemming

Het loonvoorstel ligt onder het minimum van de loonvraag van CNV Vakmensen. Er zijn verder geen verbeteringen afgesproken in de cao, vandaar dat dit eindbod negatief wordt voorgelegd aan de leden. Het woord is nu aan de leden, die hun stem mogen uitbrengen over het eindbod.

Bij afwijzing van het eindbod zullen we samen, onderhandelaar en leden, ons moeten beraden op het vervolg. Het is belangrijk dat je aangeeft wat jouw mening is over het eindbod. Als lid heb je die mogelijkheid. Maak je niet van de gelegenheid om te stemmen gebruik, dan betekent dit dat anderen voor jou bepalen wat de uitkomst is. Het kan gebeuren dat dan een kleine groep beslist en dat er een hele andere uitkomst is dan die jij wenselijk vindt, dus maak gebruik van je stemrecht.
Na het ontvangen van deze nieuwsbrief ontvang je kort erna een 2e nieuwsbrief met daarin de stemlink. Heben wij geen email-adres van jou dan ontvang je de nieuwsbrief om te stemmen via de post. Je kunt je stem uitbrengen tot en met 10 maart 2024.

De cao online

Je kunt het hele cao-trajet online volgen. Reageer en stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga hier naar jouw cao-pagina

Heb je vragen, wil je informatie, laat het mij weten

Kitty Huntjens
onderhandelaar CNV Vakmensen
M: +31 6 4782 6877
k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Downloads