Eindbod cao Lantor

Zoals vorige week al aangegeven, krijgen jullie hierbij het eindbod van Lantor. Wat dit betekent en hoe nu verder, wordt in deze nieuwsbrief toegelicht.

Eindbod

Zoals bekend heeft Lantor op 19 januari 2023 een eindbod gedaan voor de cao. Een eindbod betekent dat dit het hoogst haalbare is wat we met onderhandelen hebben kunnen bereiken. De complete tekst van het eindbod staat in de bijlage. Met elkaar hebben we besproken wat voor jullie als medewerkers belangrijk is, dat was een loonsverhoging van 10% en een aantal aanvullende zaken zoals opgenomen in de voorstellenbrief. Op 19 januari 2023 hebben we een laatste poging gedaan om werkgever ervan te doordringen dat het de medewerkers ernst is, men voelt zich niet gehoord, niet serieus genomen en in een tijd met een enorm hoge inflatie past een hoge loonsverhoging. Tegelijkertijd hebben we aangegeven dat werkgever met een serieus bod moet komen om acties te voorkomen. 

Hoe nu verder?

Het eindbod van werkgever leggen we in een bijeenkomst op 7 februari 2023 (van 13.30 -14.30 uur) aan jullie voor. Immers, leden gaan over hun cao. De stemming bepaalt het vervolg. Alleen leden hebben stemrecht. Wordt er door de meerderheid van de aanwezige leden ingestemd met het eindbod, dan is er een nieuwe cao. Wordt het eindbod door de meerderheid afgewezen, dan schakelen we direct over op een zogenaamde 3/4-vergadering. Hierin wordt vastgelegd hoeveel aanwezigen bereid zijn om over te gaan tot een actie-traject. Om daadwerkelijk het actietraject in gang te zetten moet 3/4 van de aanwezige leden voor het actietraject stemmen.

Lid worden

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers lid zijn van CNV Vakmensen of FNV én dat iedereen aanwezig is bij deze ledenbijeenkomst. Voor een goede cao heb je vakbondsleden nodig. Zonder leden geen vakbond en sta je niet sterk. Wat doe je dan als je vastloopt? Goede arbeidsvoorwaarden mogen nooit verloren gaan! Maak nu je collega, familielid, vriend of kennis lid en ontvang een cadeaubon van € 20,-. Het nieuwe lid betaalt € 20,23 voor de eerste 6 maanden. Zo gaan we 2023 samen sterker in.

Hoe groter we worden, des te beter we kunnen onderhandelen voor jouw arbeidsvoorwaarden. Member Get Member - Bestaande leden november 2022 - cnv-ledenwerven.nl

Meepraten en reageren

Mocht je vragen hebben of meer willen weten, stuur een mail naar k.huntjens@cnvvakmensen.nl of bel 06-47 82 68 77. Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Mede namens onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen: Mees van Ginkel en Sanne Koevoets,

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-47 82 68 77
E  k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Downloads