Cao onderhandelingen MITT starten binnenkort

Binnenkort start het overleg over een nieuwe cao, tijd om ideeën en wensen op te halen bij jou als medewerker. Het is een vreemde tijd, energiekosten rijzen de pan uit, boodschappen worden duurder, er is krapte op de arbeidsmarkt en dan rijst de vraag: wat willen we met elkaar bereiken in de nieuwe cao.

Afgelopen dinsdag, Prinsjesdag, werden de voornemens van het kabinet bekend om de almaar stijgende kosten voor een deel te compenseren. De discussie wordt de komende dagen in de 2e Kamer gevoerd en op dit moment weten we niet wat de uitkomst zal zijn. wel is duidelijk dat een groete groep mensen fors geraakt wordt in hun portemonnee door de stijgende kosten. de compensatie die vanuit de overheid geboden wordt zal nooit voldoende zijn om dit te compenseren. 
Komen we bij de hamvraag: hoe gaat het met je, wat betekent deze hoge inflatie voor jou, loop je tegen zaken aan, heb je zorgen waardoor het soms moelijk is om je gedachten bij je werk te houden? Kunnen wij als CNV Vakmensen je ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing, meldt het. Wellicht kunnen wij een rol spelen.
 
start cao-overleg
Normaal gesproken is bij de start van cao-overleg de insteek dat de inflatie gecompenseerd moet worden met de loonvraag vanuit CNV Vakmensen, waarbij niet alleen koopkrachtbehoud maar ook nog voorzien wordt in een groei van de koopkracht. In de aanloop naar de onderhandelingen werd duidelijk dat dit niet gaat lukken, een infatie van bijna 13% is niet te repareren met een loonsverhoging in de cao. Het heeft er wel toegeleid dat er in arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmrensen een hoge loonvraag wordt genoemd. het is inmiddels gebruikelijk dat er geen sprake is van één loonvraag, maar dat er wordt gewerkt met een bandbreedte. voor de komende cao onderhandelingen variiert dit percentage tussen 5 en 10%. Ter vergelijking; andere jaren zat de bandbreedte veelal tussen de 1,5 en 5%.

Nu de vraag aan jullie
wat vinden jullie belangrijk dat er afgesproken wordt in de nieuwe cao? 
Naast loonsverhoging vindt CNV Vakmensen het belangrijk dat er ook aandacht is voor andere zaken. Punten die het mogelijk maken dat je gezond je AOW-datum haalt, dat er naar je geluisterd wordt, dat er voldoende aandacht is voor de balans werk-prive, dat woon-werkverkeer op een redelijke manier vergoed wordt, dat thuiswerken gefaciliteerd wordt, denk aan vergoeding en bijdrage in de kosten van aanschaf arboverantwoorde werkplek, dat er mogelijkheden zijn om -indien nodig- individuele afspraken te maken die het jou mogelijk maken om je werk te blijven doen. 

aantrekkelijke werkgever
Daarnaast is het volgens CNV Vakmensen in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, ook belangrijk dat werkgevers er op een positieve manier uitspringen en uitstralen dat het (financieel) aantrekkelijk is om bij hen te komen werken. De afgelopen tijd is het moeilijk om nieuwe collega's te vinden, waardoor de (werk)druk bij jullie toeneemt. Heb je ideeen hoe werkgever zich positief kan profileren met afspraken die dan vanzelfsprekend voor iedereen gaan gelden. Ik hoor het graag.

Pensioen
Ondertussen wordt er vanuit diverse werkgroepen hard gewerkt aan en nieuwe pensioenregeling. op het moment dat hier meer overbekend is, worden jullie daar over geinformeerd.

Oproep
Om een voorstellenbrief te maken die signalen vanuit leden weergeeft heb ik jullie input nodig. Daarnaast staan er in het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV een aantal zaken die ook meegenomen worden. een korte samenvatting vind je als bijlage. Voorstellen vanuit de dagelijkse praktijk, dus van jullie als leden, zijn voor CNV Vakmensen van wezenlijk belang. Immers, zonder deze inbreng is het moeilijk een cao af te spreken die aansluit bij de sector, dus mail mij.
Vragen en/of opmerkingen, mail of bel, Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen.nl 06-47826877

Downloads