Voortgang overleg cao Low & Bonar

Inmiddels heeft er weer een overleg plaatsgevonden en hebben we vrij lang stil gestaan bij de signalen die wij hebben gekregen. Dit verdient aandacht en een zorgvuldig zoeken naar oplossingen.
Vorige week is als eerste agendapunt de winstuitkering toegelicht en besproken. Inmiddels zijn jullie hierover door Low & Bonar geinformeerd.

Voor wat betreft het cao-overleg is er sprake van enige beweging, dit blijkt uit de mededeling dat het loon verhoogd kan worden met 1,9% omdat dit de inflatie is volgens CBS. Dit is echter nog een groot verschil met de loonvraag vanuit bonden.
Ook op het gebied van afspraken om te komen tot een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken voor de zware beroepen liggen we nog ver uit elkaar. We hebben geconstateerd dat er een aantal zaken zijn die nauw samenhangen, bijvoorbeeld krappe bezetting TD en de geldende ontziemaatregelen.
Zo zijn er een aantal punten genoemd die met elkaar verweven zijn. Hierdoor is het zoeken en vinden van een oplossing geen eenvoudige. Vandaar dat we twee nieuwe afspraken, 10 en 23 juni, hebben ingepland.

Een vrij korte nieuwsbrief, maar mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag.

Een aantal leden heeft de vorige nieuwsbrief niet ontvangen. Gelukkig hebben ze dat gemeld en kon ik het secretariaat vragen dit uit te zoeken. Inmiddels zou dit probleem opgelost moeten zijn, maar er zijn providers die mails van CNV automatisch in spam plaatsen, dus het loont de moeite om daar in te kijken.
Je kunt in MijnCNV je mailadres aanpassen.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl