Voorstellen cao Low & Bonar 2022

De onderhandelingen voor een nieuwe cao gaan 4 april van start. Er zijn 3 overleggen gepland en hierbij tref je de voorstellen van CNV Vakmensen aan zoals die besproken zijn en aangevuld met punten uit arbeidsvoorwaarden beleid van CNV Vakmensen.

Looptijd


We kiezen voor de looptijd van 1 jaar. een langere looptijd is bespreekbaar maar dat is mede afhankelijk van het resultaat. 

Loonsverhoging

wij stellen een loonsverhoging voor van de feitelijke lonen en de salarisschalen van 5%, per 1 april 2022.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid gaat over goed, gemotiveerd en gezond je werk kunnen doen, ook als het werk verandert. Goed inzetbare werkenden kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie en nemen waar nodig of waar ze dat willen, zelf de regie. Duurzame inzetbaarheid houdt rekening met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. 

CNV Vakmensen wil afspraken maken over duurzame inzetbaarheid voor álle medewerkers, met aandacht voor de individuele voorkeuren en omstandigheden. Voor de ene groep is het van belang om kennis en expertise bij te houden of te ontwikkelen, terwijl voor andere mensen juist een betere verhouding tussen werktijd en privé-tijd nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven.
Maatregelen voor duurzame inzetbaarheid kunnen zich richten op de volgende thema’s: 
-het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden; 
-het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken; 
-het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
-het bevorderen van bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan.

CNV Vakmensen ziet hierbij tal van onderwerpen die in het kader van DI aan de orde kunnen komen, denk hierbij aan aandacht voor mantelzorg, rouwverlof, werkgeluk enz. In het kader van dit cao-overleg wordt gekozen voor de volgende voorstellen:
  • aanvullend geboorteverlof aanvulling tot 100% 
  • Betaald ouderschapsverlof loondoorbetaling: over de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof aan vullen tot 100% van het loon.
  • Invoering van de generatiepact regeling, vaak benoemd als 80-90-100-regeling voor iedereen.
  • uitbreiding/verlenging van de RVU-regeling, waardoor medewerkers de mogelijkheid krijgen om max. 3 jaar voor AOW-leeftijd te stoppen met werken. Advisering over de (financiële) gevolgen is hierbij essentieel.
  • er dient een goede balans te zijn tussen werk en privé. Afhankelijk van de levensfase waarin medewerker zit kan dit om specifieke maatregelen/afspraken vragen. Het is van groot belang dat werkgever dit herkent, erkent en daarover samen met de medewerker tot afspraken komt.

Reiskosten woon-werkverkeer

We hebben allemaal kennis genomen van de gestegen brandstofkosten. Wij zijn van mening dat de kosten om naar je werk te gaan op dit moment ontoereikend zijn. We willen dan ook van gedachten wisselen over een mogelijke oplossing. Te denken valt aan de vergoeding van €0,19 per km voor iedereen ongeacht functiegroep of afstand woon-werkverkeer, een brandstof toeslag enz.

Thuiswerkvergoeding

Tijdens de afgelopen 2 jaar is duidelijk geworden dat voor een specifieke groep thuiswerken een goede optie is. We willen afspraken maken om  een combinatie mogelijk te maken, waarbij voor werken op locatie de vernieuwde reiskostenregeling gaat gelden en voor het thuiswerken een nader af te spreken regeling, waarbij de berekening van Nibud als uitgangspunt kan worden genomen.

De voorstellenbrief wordt tijdens het eerste overleg overhandigd.De overleggen staan gepland op 4 april, 20 april en 12 mei.
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, mail naar k.huntjens@cnvvakmensen.nl.
Vriendelijke groet
Kitty Huntjens
06-47826877

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error