Vakbonden hebben een periodiek overleg gehad bij DJP de Hoop

Op 28 november hebben de vakbonden een periodiek overleg gehad met jullie werkgever. Een groot aantal zaken zijn de revue gepasseerd. Zo hebben wij gesproken over de overname door Stora Enso, het resultaat van DJP de Hoop en de hoge inflatie en energieprijzen. In deze nieuwsbrief informeren we jou over het periodiek overleg.

Periodiek overleg sociale partners

De vakbonden hebben een periodiek overleg gehad met jullie werkgever op 28 november. Tijdens het overleg zijn in een notendop de volgende zaken aan de orde gekomen:
  • We hebben een update gekregen over de overname van Stora Enso. We hebben aan jullie werkgever gevraagd om de werknemers voldoende op de hoogte te houden van de verkoop.
  • Afgelopen jaar zijn er 24 nieuwe werknemers aangenomen.
  • DJP de Hoop heeft rond de 11 miljoen winst gemaakt in het jaar 2022, ondanks de hoge energieprijzen. Dat is een mooi resultaat. De papierprijs gaat (op dit moment) iets omlaag en de voorraden lopen wat op, maar de vooruitzichten voor het komende jaar zijn goed.
  • Jullie pensioencontract loopt tot en met eind 2023. We houden de boel in de gaten, vooralsnog is er geen actie vereist.
  • Mogelijk ontvangen jullie 2% RAB-uitkering in januari 2023.
  • Samen met jullie werkgever hebben wij data gepland voor de cao-onderhandelingen 2023 op 19 april, 9 mei en 23 mei 2023. Uiteraard worden jullie ruim van tevoren betrokken en op de hoogte gehouden van het proces en de inhoud.
  • Met ingang van 1 januari aanstaande gelden ook voor de medewerkers van de afdeling Technical Support de flexibele werktijden. Dit houdt in dat er 8 uur gewerkt wordt tussen 07:00 uur en 18:00 uur met daarbij een half uur lunchpauze. Deze regeling geldt in eerste instantie als een proef voor 6 maanden. Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden.

Overname

Jullie zitten midden in een overnametraject door een groot internationaal bedrijf met een rijke geschiedenis. Jullie vakbondsbestuurders kijken vanaf de zijlijn mee en hebben vertrouwen in de werkgever en in de ondernemingsraad dat dit allemaal in goede orde verloopt.

Een mooi gebaar

Zonder de cao open te breken of hierover te onderhandelen hebben wij jullie werkgever laten weten dat wij het passend vinden als de werkgever jullie eind 2022 een mooie eenmalige uitkering zou geven. Jullie hebben een mooie winst behaald en daar hebben jullie hard voor gewerkt. Jullie loonsverhoging van mei 2022 is inmiddels fors ingehaald door de torenhoge inflatie. Veel werkgever in de sector proberen dit op te vangen door een eenmalige uitkering. De uitkeringen variëren van 600 tot 1200 euro bruto. Het zou een mooi gebaar zijn wanneer ook jullie werkgever bereid is om een uitkering aan jullie te betalen. Robert Minnesma begrijpt onze vraag en komt hierop terug.

Levensfaseverlof

Zoals jullie weten staat het Levensfaseverlof voor de mensen in dienst na 2012 op de agenda voor de cao 2023. Afgelopen periode hebben wij, als bonden, niet stil gezeten en hebben wij gesprekken gevoerd over het ophogen van het Levensfaseverlof. Wij hebben bij jullie werkgever duidelijk gemaakt dat er een onwenselijk verschil is tussen de werknemers in dienst vóór 2012 en na 2012. Om een sterke vuist te kunnen maken bij dit onderwerp, is het van belang dat we goed vertegenwoordigd zijn onder deze werknemers. We roepen je dan ook op om je aan te sluiten bij de vakbonden! Mocht jij vragen hebben over de vakbond of over onze werkzaamheden voor DJP de Hoop, neem dan contact op met ons of met één van onze kaderleden.

Meer informatie over onze ledenactie lees je op www.cnv-ledenwerven.nl

Voor nu wensen wij jullie alvast fijne feestdagen en een gezond 2023! Bedankt voor jullie inzet afgelopen jaar.

Sharon van Boxmeer
Bestuurder CNV Vakmensen 

M. 06 28 86 65 12
E. s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl