Update verkooptrjact Stora Enso

In deze nieuwsbrief krijgen jullie een update over het verkooptraject.

Deur naar verkooptraject lijkt open te gaan

In de nieuwsbrief van 24 juli hebben wij jullie verteld dat de deur naar een verkooptraject inmiddels op een kier staat. Wij hebben, zoals aangekondigd in deze nieuwsbrief, op 27 juli weer een brief gestuurd richting Stora Enso. Op 3 augustus volgde hierop een reactie vanuit Stora Enso waarin de deur iets verder openging, maar er nog steeds weinig concreet was. Op 11 augustus hebben de bonden wederom een brief gestuurd naar Stora Enso. Reactie op deze brief ontvingen wij op 25 augustus en de deur lijkt open te staan.

Stora Enso laat in de brief van 25 augustus weten dat zij half augustus de eerste oriënterende gesprekken gehad hebben met de partijen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een mogelijk overname van De Hoop. Hierover zou een week later meer concrete informatie over en weer worden uitgewisseld. Stora Enso vraagt deze partijen de tweede helft van september hun initiële bod uit te brengen voor de overname van De Hoop waarbij ook wordt aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn op een eventuele overname. Stora Enso zal dit vervolgens beoordelen. Daarbij geeft Stora Enso aan dat de directie van de Hoop nauw betrokken wordt bij de beoordeling en voor het delen van specifieke informatie en inzichten met betrekking tot de fabriek. Hier moet wat ons betreft het lokale management goed betrokken worden door de directie, omdat juist daar de belangrijkste kennis zit. Dit zullen wij ook aan geven bij Stora Enso in onze reactie. Uiteraard heeft ook de Ondernemingsraad rechten en bevoegdheden.

Formele reactie naar Stora Enso

Het is een lang en onzeker traject. Maar met een paar weken moet er duidelijkheid komen volgens de brief van Stora Enso. Overigens zullen wij deze week weer een formele reactie sturen op deze brief van Stora Enso.

Update sociaal plan

Ondertussen praten we op dinsdag 12 september weer verder over het sociaal plan. De grote lijnen waren reeds zichtbaar geworden, maar er is nog geen overeenstemming bereikt. Het streven is om na 12 september ledenvergaderingen te organiseren, want uiteindelijk bepaalt de meerderheid van de vakbondsleden welke kant we opgaan. Volgende week volgt er meer informatie over het sociaal plan.

Mede namens Ahsna Kamta (bestuurder FNV procesindustrie) en Gerard van Dijk (bestuurder CNV Vakmensen)

Sharon van Boxmeer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2886 6512
E s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl